Mooi initiatief, maar strengere regels blijven nodig

Europa lanceert Circular Plastics Alliance

Brussel, 20 september 2019 – Vandaag tekenen tal van Europese private en publieke spelers uit de kunststofsector de Circular Plastics Alliance Declaration. Daarmee engageren ze zich om er tegen 2025 voor te zorgen dat minstens 10 miljoen ton gerecycleerde kunststof in nieuwe producten wordt gebruikt. “Op zich een mooi initiatief, maar het had gerust meer mogen zijn.”

Europa wil de plasticvervuiling aanpakken. Daarom heeft de Europese Commissie de Circular Plastics Alliance op de been gebracht. Deze alliantie van 60 private en publieke spelers uit de volledige value chain van kunststoffen engageren zich om meer kunststoffen te recycleren zodat tegen 2025 minstens 10 miljoen ton gerecycleerde plastic wordt gebruikt voor de productie van nieuwe producten in Europa.

Stany Vaes, algemeen directeur van go4circle, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector, vindt het een lovenswaardig initiatief maar blijft naar eigen zeggen op zijn honger zitten. “In de Declaration komen alle belangrijke aspecten voor meer kunststofrecyclage aan bod, namelijk ecodesign, het gebruik van gerecycleerd materiaal, enzovoort. Maar nergens in de verklaring is er sprake van concrete acties.  Hoe willen de leden van deze alliantie het vooropgestelde doel van 10 miljoen ton bereiken? Welke maatregelen zullen ze treffen?”

Europa rekent op vrijwillige acties. En dat verbaast toch, aangezien Europa vorig jaar nog de bindende maatregel goedkeurde die plastic voor eenmalig gebruik aan banden legt, en waarin dankzij onder meer de Belgische europarlementsleden Mark Demesmaeker en Frédérique Ries ook de concrete doelstellingen werden opgenomen die producenten van plastic verpakkingen verplicht om tegen 2025 minstens 25% gerecycleerde PET in nieuwe drankverpakkingen te gebruiken. Die concrete maatregelen kwamen er net omdat de voluntary pledges waarvan sprake was in de Europese Plastics Strategy te traag op gang kwamen en dus te weinig opleverden.

“Go4circle zal dan ook samen met haar Europese federatie FEAD blijven aandringen op het bindend maken van de engagementen uit de Declaration. Meer bepaald de zogenaamde pull-maatregelen, zoals verplicht gebruik van recyclaat en duurzame aankopen, het verplichtte eco-design en het internaliseren van externe milieukosten”, besluit Stany Vaes.

Go4circle is de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector. In een wereld waar grondstoffen schaarser worden en bedrijven duurzaam willen produceren, zijn onze 220 leden de essentiële schakel tussen gebruikte materialen en hergebruik, recyclage en eindverwerking. We inspireren en adviseren de overheid en producenten om de juiste stappen te zetten naar een circulaire economie.

FacebookTwitterLinkedin