COVID-19: Go4circle vraagt Fost Plus, Recupel en Bebat nu al na te denken over de toekomst

Partner of eenvoudige onderaannemer ?

Het einde van deze dramatische crisis is nog niet in zicht, maar we moeten nu al aan de toekomst denken.

Op dit moment zijn verschillende economische sectoren aan het inkrimpen, zetten ze hun activiteiten tijdelijk stop of worden ze gedwongen te sluiten. Dit heeft natuurlijk belangrijke gevolgen voor beheer van bedrijfsafval.

Bovendien hebben de gewestelijke ministers duidelijke prioriteiten vastgesteld voor de inzameling van huishoudelijk afval. Voorlopig zijn de recyclageparken in Vlaanderen en Wallonië gesloten. In sommige regio's ontstaan al problemen in het verzamelen van alle huis-aan-huis stromen: gezien de door de overheid gestelde prioriteiten, stellen bepaalde intercommunales bijvoorbeeld de inzameling van papier/karton uit. De inzameling van elektrisch en elektronisch afval via recyclageparken of via winkels wordt opgeschort. Bebat heeft eenzijdig besloten te stoppen met het inzamelen van batterijen.

Go4circle heeft deze drie beheersorganismen dan ook aangeschreven, opdat een gezamenlijke aanpak kan worden bepaald wanneer de toestand zich weer normaliseert en de gebruikelijke inzameling wordt hernomen. Niet alleen zullen grote hoeveelheden afval moeten worden beheerd (huishoudens slaan momenteel hun afval op), maar het is ook duidelijk dat de vaste kosten voor installaties en vrachtwagens die momenteel niet kunnen worden ingezet onverminderd zijn blijven doorlopen.

Daarom stuurde go4circle elk van de beheersorganen een brief. Wij hopen op een constructieve reactie van Recupel, Bebat en Fost Plus.

Hieronder de brieven die we hebben uitgestuurd en de eventuele antwoorden (svz 16.04.2020).  In ieder geval kan worden geconcludeerd dat de gegeven antwoorden zeer juridisch en zeer teleurstellend zijn.

 

Antwoord van FOST PLUS van maandag 13.04.2020 : 

 

----

 

Antwoord van RECUPEL van vrijdag 27.03.2020 : 

 

-----

 

Antwoord van BEBAT van vrijdag 27.03.2020

FacebookTwitterLinkedin