COVID-19: Brussels minister Maron ondertekent omzendbrief Brussels Hoofdstedelijk Gewest over afvalbeheer

Minister Alain Maron heeft voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een omzendbrief ondertekend met specifieke maatregelen voor de inzameling en het beheer van afvalstoffen tijdens de COVID-19-crisis.

Een uitgebreid document in 11 punten, met o.a. maatregelen voor de publieke of private inzameling van afval, de kringloopcentra, medisch afval, veiligheidsmaatregelen, communicatie...

Hij richt ook een taskforce "COVID-19" op  voor de centralisatie van nuttige informatie en de coördinatie tussen de verschillende organisaties actief in het Brusselse afvalbeheer. Hij benoemt Céline Schaar (verantwoordelijk voor het departement afval van Leefmilieu Brussel) als hoofd van de taskforce, die in permanent contact zal blijven met Stéphanie Uny van zijn kabinet.

Hierbij de omzendbrief in beide landstalen:

FacebookTwitterLinkedin