Cédric Slegers

Deputy General Manager

Cédric is Deputy General Manager van Denuo en ook de Franstalige woordvoerder van de federatie.

Dossiers
Waalse dossiers
Brusselse dossiers
Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid
Mobiliteit / logistiek
Externe vertegenwoordigingen
Fost Plus: Gemengd Comité
Febelauto
Filpap
Valipac: Executive Committee en Raad van Bestuur
UCM
DSD