COVID-19: Ook Vlaamse en Waalse overheden aligneren zich met begripvolle reactie vanuit Brussel

We vroegen aan de drie gewesten of we de interactie met personen bij klanten/verwerkingscentra tot een minimum mogen beperken, door bijvoorbeeld geen handtekening op de transportdocumenten (traceerbaarheidsdocument, weegbon) meer te verplichten en hier pragmatisch mee om te gaan zolang de geest van de regelgeving gevolgd wordt (de nodige informatie kan bijvoorbeeld ook digitaal doorgestuurd worden).

Intussen hebben de drie gewesten deze begripvolle reactie bevestigd:

  • Er is begrip voor de bezorgdheid van de sector.
  • Het is uiteraard van belang dat de afvalinzameling verder op een goede en zo veilig mogelijke manier kan doorgaan voor de werknemers op de straat. De afvalinzamelaars zijn immers van groot belang voor onze maatschappij.
  • Daarom kunnen de drie gewesten akkoord gaan met het voorstel van de sector om persoonlijk contact tot een minimum te beperken en geen handtekening te vragen/plaatsen op de individuele traceerbaarheidsdocumenten gedurende de periode dat de strenge maatregelen door onze federale overheid worden opgelegd. Ze vragen wel dat de traceerbaarheid van de afvalstoffen gegarandeerd blijft om te voldoen aan de wettelijke bepalingen. Dit is mogelijk door documenten digitaal ter beschikking te stellen aan de klanten en de bestemmingen van de inzamelaars.
  • De gewesten hopen dat deze maatregel, samen met de hygiënevoorschriften die door de federale overheid werden opgelegd, bijdraagt aan de goede werkomstandigheden van de sector.
Verklaring van OVAM op 16/3/2020, 16.00 uur

"OVAM heeft begrip voor de bezorgdheid van de sector. Het is van belang dat het inzamelen en transporteren van afval kan worden verder gezet op een veilige manier, zowel voor de bevolking in het algemeen als voor de betrokken werknemers in de sector in het bijzonder. Daarom kan OVAM, na overleg met de afdeling Handhaving, akkoord gaan met het voorstel om persoonlijke contacten in het kader van afvaltransporten te minimaliseren, o.m. door tijdelijk geen handtekening van ontvangers te vragen op identificatieformulieren. Dit zolang de voorzorgsmaatregelen gelden die de federale overheid heeft opgelegd. De traceerbaarheid van de afvalstoffen dient evenwel gegarandeerd te blijven door documenten digitaal ter beschikking te stellen aan klanten en bestemmelingen van de IHM. OVAM zal dit verder in overleg met afdeling Handhaving nauwgezet opvolgen."

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.