Waarom lid worden?

Omdat wij uw belangen verdedigen
Go4circle is er voor en door de leden. Dankzij de federatie kunnen de leden hun krachten bundelen en als één stem spreken over thema’s zoals gevaarlijk afval, QESH, glasafval, communicatie, sociale aangelegenheden…

Samen bepalen we ons standpunt, en dat zal de federatie vervolgens op alle mogelijke niveaus verdedigen. Zo werken we samen met meerdere Belgische en Europese werkgevers- en sectorfederaties:

  • Regionaal: OVB (Vlaamse bodemsaneerders), ODE en EDORA (Duurzame energie), FERAB (Valorisatie van organisch afval in de agrarische sector), ASENAS (Waalse bodemsaneerders), FEREDECO (Recyclage van inert afval in Wallonië), VOKA en UWE (Koepels van alle ondernemingen)
  • Federaal: VBO (Belgische ondernemingen)
  • Europees: FEAD (Afval en milieu), FERVER (Glas), Euroshore (Havenafval)

Omdat u beter geïnformeerd bent
Het is cruciaal dat uw bedrijf altijd over de juiste en meest recente informatie beschikt, zodat u uw slagkracht behoudt. Daarom doen we er bij go4circle alles aan om u grondig te informeren:

1-Dagelijks overzicht van alle krantenberichten die betrekking hebben op de sector
Dankzij deze betalende service blijft u optimaal geïnformeerd over alle recente ontwikkelingen. Deze informatie is beschikbaar in het Nederlands en het Frans.

2-Elektronische nieuwsbrief (‘go4circle FLASH’)
Alles wat u moet weten over het reilen en zeilen binnen de sector en de federatie: nieuwe wetsontwerpen, nieuwe projecten, discussies met beheersorganisaties, enz. Elke week sturen we een overzicht van de belangrijkste items.

3-Online artikelendatabank (www.go4circle.be)
Alle artikelen die eerder in onze elektronische nieuwsbrief zijn verschenen, kunt u nalezen in onze online databank.

4-Jaarbericht
Dit document geeft u een duidelijk inzicht over de manier waarop de federatie heeft bijgedragen tot het welzijn van de sector en zijn leden gedurende het afgelopen jaar.

5-Duurzaamheidsverslag
Elk jaar publiceren we een duurzaamheidsverslag waarin we de buitenwereld tonen hoe onze leden het milieu, de maatschappij en de economie in België vooruithelpen.

6- Extranet
Hier vindt u nuttige documenten en verslagen van de werkgroepen en task forces (enkel toegankelijk voor leden). 

7-Evenementen
Go4circle organiseert meerdere keren per jaar specifieke evenementen:

  • De Algemene Vergadering: Toegankelijk voor alle leden. Behandelt eventuele wijzigingen in de statuten, lidgelden, aanstelling van bestuurders…
  • Afvalcongres: Beurtelings (jaar om jaar) in Vlaanderen en Wallonië. Focust telkens op een prangend thema binnen onze sector.
  • Bodemcongres: Brengt grondreinigers en bodemsaneerders samen om de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen in de sector te bespreken.
  • Milieucongres: Brengt verschillende spelers uit de Vlaamse milieusector samen rond één specifiek thema.
  • Infocafé’s: Deze worden op verschillende plaatsen in België georganiseerd en vormen een ideale gelegenheid om met collega’s uit de sector over één specifiek thema van gedachten te wisselen.

Omdat u financiële voordelen geniet
Go4circle-leden genieten voordelige tarieven en kortingen. 

  • Milieucoördinatoren krijgen 20% korting op VMC-lidmaatschap.
  • Voordelige tarieven voor outplacement van arbeiders die in het paritair comité 142 (RECUPERATIE) zijn tewerkgesteld. Go4circle heeft een raamcontract met outplacementbureau Risesmart. Dat bureau kan u tegen een voordelig ledentarief adviseren bij de begeleiding van ontslagen medewerkers die ouder zijn dan 45 jaar en 1 jaar anciënniteit hebben, of die een opzeggingstermijn van 30 weken hebben.
  • Elektronische maaltijdcheques zijn eenvoudiger en goedkoper dan papieren maaltijdcheques. Go4circle heeft bijzonder interessante voorwaarden onderhandeld met Monizze, een van de vier bedrijven die elektronische maaltijdcheques aanbieden. Interesse? Contacteer Cédric March of Michael Gyssels.
  • 10% korting op een groot aantal uitgaven van Wolters Kluwer. U vindt de geselecteerde publicaties via deze link; Vraag uw kortingscode aan bij anita.cosaert@go4circle.be.
  • Gereduceerde prijs voor SGS-opleidingen.

Omdat wij (nog) méér te bieden hebben
Go4circle ondersteunt u bij het opzetten en uitvoeren van studies rond afvalstromen. Bovendien kan u ook bij go4circle terecht voor deskundige teksten en vertalingen, met correct gebruik van specifiek vakjargon.

  • Juridische ondersteuning en begeleiding bij vergunningsproblemen

In samenwerking met advocatenkantoren helpt go4circle zijn leden met het oplossen van juridische problemen. De federatie begeleidt ook leden met vergunningsproblemen, op voorwaarde dat dit niet in strijd is met de belangen van andere leden.

  • Alternatief waarborg bij export dankzij Casier Risk & Insurance

Casier Group heeft exclusief voor de leden van go4circle en Coberec een formule ontwikkeld als alternatief voor de huidige bankwaarborg bij de export van afval. Deze formule kan de zware bankwaarborg vervangen en bevriest niet langer de kredietlijnen van de bedrijven. Er moet slechts betaald worden voor de periode dat de borg echt nodig is. 

  • Basisopleiding

Deze opleiding duurt één dag en is volledig op maat geschreven voor personen die werken bij milieubedrijven. Deelnemers leren hoe de sector georganiseerd is, welke de rol is van de verschillende beheersorganisaties, welke de belangrijkste elementen van de wetgeving zijn, enzoverder. De data voor deze opleiding vindt u in de agenda.

  • Go4circle als studiecentrum

Contacteer ons als u van plan bent om een studie of marktonderzoek uit te voeren met betrekking tot één of meer afvalstromen. Op het secretariaat van de federatie is daaromtrent heel wat expertise te vinden en bovendien kunnen we een beroep doen op een uitgebreid netwerk van externe deskundigen.

  • Teksten en vertalingen

Wij zorgen voor een professionele vertaling van uw teksten, met correct gebruik van de specifieke termen die eigen zijn aan onze sector. Uw documenten worden vertrouwelijk behandeld, dat garanderen wij u door de ondertekening van een confedentialiteitscharter. Bovendien kan u bij ons terecht om uw Nederlandse en Franse teksten te upgraden, zodat u zeker bent dat uw boodschap helder en duidelijk is. Denk aan teksten voor nieuwsbrieven, persberichten, enzoverder. Neem contact op voor meer informatie.

  • Verspreiding van vacatures

Breng uw vacatures gratis onder de aandacht via onze nieuwsbrief en onze website. U kan uw vacatures ook met 50% korting plaatsen op www.student.be. Vraag hier uw promotiecode aan.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief. U kan verdere informatie over al deze zaken opvragen bij het secretariaat.