Webinar

Infosessie Denuo CO₂ Roadmap (online)

Denuo
21.03.2024
Zet in mijn agenda 2024-03-21 13:00:00 2024-03-21 14:30:00 Infosessie Denuo CO₂ Roadmap (online) U hebt zich ingeschreven voor het webinar over de Denuo CO2 Roadmap. Deze vindt plaats op 21 maart vanaf 13:00 via MS Teams. U kan deelnemen via volgende link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQxYzQ0MjktNmQ1Yi00NjA0LTk0ZmMtNjdjMmQyY2RkMmQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227df839e2-9b7f-48e5-8fed-aecd26135aa1%22%2c%22Oid%22%3a%22a85ebdf4-1213-4836-8008-3951eb44aa1c%22%7d Denuo info@denuo.be Europe/Brussels public
Doelgroep

Alle leden van Denuo.

De voertaal van deze sessie is het Nederlands.

Programma
  • Presentatie van de Denuo CO2 Roadmap: redenen, doelstellingen en stappen
  • Getuigenis van leden van de Arena Climate & Circularity
  • Vragen en antwoorden
Praktisch
13:00 - 14:30
Gratis
Dit event is exclusief voorbehouden aan de leden van Denuo.

Inschrijven

Om in te schrijven voor dit event moet u lid zijn van Denuo
FacebookTwitterLinkedinShare