Over Denuo

Shaping the future of used materials

Denuo is de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector. In een wereld waar grondstoffen schaarser worden en bedrijven duurzaam willen produceren, zijn onze meer dan 250 leden de essentiële schakel tussen gebruikte materialen en hergebruik, recyclage en eindverwerking. 

  • We inspireren en adviseren de overheid en producenten om de juiste stappen te zetten naar een circulaire economie.
  • We ontwikkelen een ecosysteem waarbinnen producenten en materiaalverwerkers elkaar vinden om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor materiaalstromen.
  • We helpen onze leden bij het formuleren en uitdragen van gemeenschappelijke standpunten, informeren en adviseren hen over nieuwe regelgeving en de implementatie ervan.