Update 26.05.2020

COVID-19: De laatste ministeriële circulaire van Celine Tellier (versie 05) ?

25.05.2020 : De afvalinzamelingscentra staan open voor particulieren

Minister Celine Tellier communiceerde op maandag 25.05.2020 wat hopelijk de laatste ministeriële circulaire zal zijn.  


Het belangrijkste element is dat de inzamelcentra (papier, schroot, compost, ...) voortaan ook toegankelijk zijn voor particulieren.

Versie 05 van maandag 25 mei 2020 kunt u hier vinden:

17/04/2020: nieuwe circulaire stelt heropening recyclageparken voor (versie 04)

Op vrijdag 17 april 2020 publiceerde de minister een nieuwe circulaire; zij stelt nu voor om de containerparken in de week van 20 april 2020 te openen. Het prioritaire afval zal zijn:

  • Groenafval
  • Inert afval
  • Omvangrijk verbrandbaar en niet-verbrandbaar afval
  • Metalen
  • Hout
  • Waar huis-aan-huis inzameling niet of niet meer verzekerd zijn: PMD, P+MD en papier/karton.

Gevaarlijk afval (AEEA, KGA en asbest) is uitgesloten. De circulaire beveelt ook verzoeken van de sector aan zoals de opening alleen 's middags en op weekdagen.

U vindt versie 04 van vrijdag 17 april 2020 via deze link (deze vervangt volledig de versie 03)

10/04/2020: nieuwe circulaire gaat niet voor heropening (versie 03)

Op vrijdag 10 april 2020 werd na enkele dagen van discussie en overleg (onder meer met onze sector die op maandag 06.04.2020 zijn opmerkingen kon formuleren) een nieuwe circulaire gepubliceerd.  Concreet kunnen we vaststellen dat het de weg naar de opening van de recyclageparken in Wallonië niet opent. 

De druk ligt vooral bij de intercommunale van de provincie Luxemburg (AIVE), die nog steeds probeert een oplossing te vinden, soms verrassend in die zin dat ze overwegen om de inzameling van H/H van PMD als oplossing voor de sluiting van de containerparken (met uitzondering van drie gemeenten, al de PMD in AIVE via recyclageparken zijn ingezameld).  

Op verzoek van go4circle voorziet de circulaire ook in de invoering van een monitoringsysteem voor de ingezamelde hoeveelheden, mede gelet op de talrijke echo's van een toename van de hoeveelheden (in volume of gewicht).

U vindt versie 03 van vrijdag 10 april 2020  via deze link (deze vervangt volledig de versie 02)

 

18/03/2020: nieuwe ministeriële circulaire (versie 02)

Op woensdag 18 maart 2020 werd, gezien de evolutie van de situatie, een nieuwe ministeriële circulaire officieel opgesteld. 

Ter info: de Waalse circulaire richt zich niet alleen op (zoals in Vlaanderen) huishoudelijk afval, maar beoogt ook alle beslissingen/coördinaties die voor industrieel afval worden genomen, én voor ziekenhuisafval of afval van getroffen of verdachte personen die thuis moeten blijven.

U vindt versie 02 van woensdag 18 maart 2020 via deze link (deze vervangt volledig versie 01): 

 

16/03/2020: Wallonië gaat containerparken nu niet heropenen (versie 01)

De ministers van Lokaal Bestuur (Pierre-Yves Dermagne), Volksgezondheid (Christie Morreale) en Milieu (Céline Tellier) hebben op maandag 16.03.2020 een gezamenlijke ministeriële circulaire aan de sector gestuurd over de prioriteiten die door de pandemie aan afvalbeheer moeten worden gewijd.

Deze circulaire heeft niet alleen betrekking op huishoudelijk afval, maar ook op industrieel afval (waaronder ziekenhuisafval).   

Versie 01 van maandag 16 maart 2020 kunt u hier vinden:

 

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.