Europa start triloog kaderrichtlijn Afval (Waste Framework Directive)

Denuo dringt aan op nieuwe Europese kaderrichtlijn Afval zonder UPV voor tweedehandskleding en -textiel

19 juni 2024, Brussel - De Europese milieuministers hebben het standpunt van de Europese Raad aangenomen over de gerichte herziening van de kaderrichtlijn Afval (WFD), die voedsel- en textielafval omvat. Nu de interinstitutionele onderhandelingen op het punt staan te beginnen en de verplichting om gebruikt textiel gescheiden in te zamelen in januari 2025 ingaat, dringt Denuo samen met Europese federatie EuRIC Textiles, aan op snelle actie om voor het einde van het jaar tot een overeenkomst te komen.

Eco-modulatieheffingen in de strijd tegen fast fashion

Volgens het standpunt dat de Raad op 17 juni heeft aangenomen, overweegt de Commissie om specifieke doelstellingen vast te leggen voor afvalpreventie, inzameling, sortering en recyclage van textiel tegen eind 2028. De lidstaten krijgen de mogelijkheid om via ecomodulatie-heffingen de fast fashion aan te pakken op basis van criteria die rekening houden met overproductie- en overconsumptiepraktijken van textielproducten.

Harmonisatie UPV textiel

Binnen 30 maanden na de inwerkingtreding van de richtlijn worden er ook geharmoniseerde regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) ingevoerd, waarbij modemerken, detailhandelaars en textielproducenten de kosten van de inzameling en verwerking van textielafval moeten dekken. We verwelkomen de idee om ook micro-ondernemingen op te nemen in het toepassingsgebied van de UPV, zodat alle producenten, ongeacht hun grootte, verantwoording moeten afleggen.

Oproep naar Europese milieuministers

In het kader van de triloogbesprekingen lanceren we vanuit de Europese afval- en recyclagesector volgende oproep naar de Europese milieuministers:

  • Alle afvalinzamelaars, ongeacht hun sociale status, moeten eigenaar blijven van het ingezamelde afval, zodat alle actoren die betrokken zijn bij de inzameling en verwerking van gebruikt textiel en textielafval gelijk worden behandeld.
  • Brede vertegenwoordiging in UPV-systemen, waaronder inzamelaars, sorteerders en recycleerders, om ervoor te zorgen dat de UPV-systemen daadwerkelijk een hoogwaardige circulaire economie in de Europese textielindustrie ondersteunt.
  • Implementatie van UPV op nationaal niveau 18 maanden na de inwerkingtreding van de kaderrichtlijn Afval, in overeenstemming met het voorstel van het Europees Parlement, in plaats van het voorstel van de Raad voor een implementatieperiode van 30 maanden.
FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.