Regering erkent recyclage als cruciale sector en essentiële dienst

COVID-19: Download uw attesten "Cruciale sector en essentiële dienst" en "Essentiële verplaatsingen Provincie Antwerpen tijdens avondklok" hier

De Federale Regering heeft beslist om de afval- en recylagesector te erkennen als een kritische sector. Minister Pieter De Crem stelt in zijn Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken dat "de diensten voor de afvalophaling en -verwerking" behoren tot "handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking".

Attest "Cruciale sector en essentiële dienst"

Mochten medewerkers van uw onderneming een bewijsstuk vragen dat ze tijdens werk-werk-verplaatsingen of tijdens woon-werk-verplaatsingen zouden kunnen voorleggen aan controlerende instanties, kan u onderstaand ontwerpattest daarvoor gebruiken. Het staat u uiteraard vrij om dit aan de specifieke situatie van uw onderneming aan te passen. Het blijft evenwel steeds de exclusieve en autonome bevoegdheid van de betrokken personeelsverantwoordelijke om in te schatten en te beslissen of een concrete medewerker essentieel is voor de goede bedrijfsvoering.

Download het attest hier:

Attest "Essentiële verplaatsingen Provincie Antwerpen tijdens avondklok"

De maatregelen in de strijd tegen het coronavirus kunnen op lokaal niveau nog verder verstrengd worden. Zo geldt er vanaf 29 juli 2020 een avondklok in de volledige provincie Antwerpen (zie politieverordening hier). Mensen mogen zich daar na 23.30 uur en voor 06.00 uur enkel op straat begeven voor essentiële verplaatsingen, zoals van en naar het werk of van en naar het ziekenhuis. Voor onze leden die tijdens de avondklok activiteiten uitvoeren en waarvoor werknemers zich moeten verplaatsen, hebben we eveneens een attest ontworpen.

Download het attest voor de provincie Antwerpen hier:

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.