UPDATE 15/02/21 - Regering erkent recyclage als cruciale sector en essentiële dienst

COVID-19: Download uw attesten "Noodzaak om te werken op de werkplaats tijdens de corona-crisis" en "Essentiële verplaatsingen tijdens avondklok" hier

De Federale Regering heeft beslist om de afval- en recylagesector te erkennen als een kritische sector. Minister Annelies Verlinden stelt in haar Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken dat "de diensten voor de afvalophaling en -verwerking" behoren tot "handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking".

Lees het volledige Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 hier.

 

Attest "Noodzaak om te werken op de werkplaats tijdens de corona-crisis"

UPDATE 15/02/2021 :  Het ministerieel besluit bepaalt dat : "Indien telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de ondernemingen, verenigingen en diensten de maatregelen bedoeld in paragraaf 2 om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Ze bezorgen de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt."

Mochten medewerkers van uw onderneming een bewijsstuk vragen dat ze tijdens werk-werk-verplaatsingen of tijdens woon-werk-verplaatsingen zouden kunnen voorleggen aan controlerende instanties, kan u onderstaand ontwerpattest daarvoor gebruiken. Het staat u uiteraard vrij om dit aan de specifieke situatie van uw onderneming aan te passen. Het blijft evenwel steeds de exclusieve en autonome bevoegdheid van de betrokken personeelsverantwoordelijke om in te schatten en te beslissen of een concrete medewerker essentieel is voor de goede bedrijfsvoering. Deze maatregel geldt tot 1 april 2021. (Het overlegcomité komt op 26 februari 2021 opnieuw bijeen en kan de regels op dat moment wijzigen.)

Download het attest hier:

Attesten "Essentiële verplaatsingen tijdens avondklok"

De maatregelen in de strijd tegen het coronavirus zijn intussen verder verstrengd. Zo geldt er vanaf 20 oktober 2020 om 00u01 tot en met 1 maart 2021 (Het overlegcomité komt op 22 januari 2021 opnieuw bijeen en kan de regels op dat moment wijzigen) een avondklok in het volledige land ( (zie hieronder voor strengere maatregelen in het Waalse en het Brusselse Gewest). Mensen mogen zich na 24.00 uur en voor 05.00 uur enkel op straat begeven voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer:

  • om toegang te hebben tot medische zorgen;
  • om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen;
  • om professionele verplaatsingen uit te voeren, met inbegrip van het woon-werkverkeer.

UPDATE 15/02/21: In het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt een avondklok tussen 22 uur en 6 uur 's ochtends. In het Waalse Gewest treedt deze maatregel in werking op de avond van zaterdag 24 oktober en duurt tot minstens 1 maart 2021.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de avondklok wordt ingevoerd vanaf maandag 26 oktober tot minstens 1 maart 2021.

Zie hier alle maatregelen die in het Waalse Gewest zijn genomen en hier alle maatregelen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn genomen. Zie ook de maatregelen die in het Vlaamse Gewest zijn genomen (geen strengere avondklokmaatregelen in Vlaanderen).

Voor onze leden die tijdens de avondklok activiteiten uitvoeren en waarvoor werknemers zich moeten verplaatsen, hebben we eveneens attesten ontworpen.

Download het attest "Essentiële verplaatsingen tijdens avondklok" in het Vlaamse Gewest hier:


Download het attest "Essentiële verplaatsingen tijdens avondklok in het Waalse Gewest" hier: 


Download het attest "Essentiële verplaatsingen tijdens avondklok in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" hier:

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.