Strategisch overleg go4circle-OVAM: op bezoek bij RAFF Plastics en Deceuninck

Enkele keren per jaar organiseren go4circle en OVAM een strategisch overlegmoment om een aantal voor de sector belangrijke dossiers in detail te kunnen bespreken. Deze keer stond het ontwerp van actieplan voor kunststoffen op de agenda. En waar beter om dit te bespreken dan op het terrein, bij twee leden-kunststofrecycleurs: RAFF Plastics en Deceuninck.

De eerste stop van de dag bracht de delegatie naar Houthulst, waar RAFF Plastics industrieel kunststofafval en gereinigd post-consumer afval recycleert en verwerkt tot nieuwe gebruiksklare samenstellingen in polypropyleen (PP), high-density polyethyleen (HDPE), polystyreen (PS) of polyvinylchloride (PVC).

Vervolgens trok de delegatie naar Deceuninck, de grootste recycleur van harde PVC in de Benelux. Deceuninck verwerkt 100% van de gerecycleerde grondstof in nieuwe raamsystemen en bouwproducten. 

Tijdens de rondleidingen op beide sites kon de delegatie live zien wat er met de ingezamelde kunststoffen gebeurt en hoe ze worden omgevormd tot nieuwe grondstoffen, klaar voor (her)gebruik. De ideale voedingsbasis voor een uitgebreide bespreking van het ontwerp-kunststoffenactieplan.

Tijdens de bespreking bracht de federatie verschillende ideeën aan om de kansen op recyclage en ook het (her)gebruik van gerecycleerde kunststoffen te bevorderen, zoals een verplichte recycled content, een verlaagd btw-tarief voor producten van gerecycleerd materiaal, een plastictaks die het aankoopgedrag stuurt (en niet gewoon de gaten in de begroting vult), enzovoort.

OVAM nam onze adviezen ter harte en zal nu het ontwerp-kunststoffenactieplan verder uitwerken.

Volgende afspraak zal zijn na bekendmaking van de betrokken beleidsnota van bevoegd Vlaams minister Demir. De federatie zal dan klaarstaan om samen met OVAM dit actieplan de volgende 4 à 5 jaar in de praktijk te brengen.

Ajouter un commentaire

Annexe
Un nombre illimité de fichiers peuvent être transférés dans ce champ.
Limité à 300 Mo.
Types autorisés : txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.