Europese recyclagedoelstellingen doen CO2-uitstoot met 150 miljoen ton dalen

Is ‘afval’ de sleutel voor de Europese klimaatambities?

25 januari 2022, Brussel – Als we in Europa de doelstelling van 65% recyclage en maximum 10% afval naar stortplaatsen behalen, zal de jaarlijkse CO2-uitstoot met 150 miljoen ton dalen in vergelijking met 2018. Dat blijkt uit een studie van onder meer de Europese afvalfederatie FEAD en studiebureaus CE Delft en Prognos.

Europa heeft de ambitie om tegen 2035 minstens 65% van het huishoudelijk afval te recycleren en maximum 10% naar stortplaatsen af te voeren. Als het Verenigd Koninkrijk en de Europese lidstaten deze doelstelling halen, zou de jaarlijkse CO2-uitstoot met 150 miljoen ton dalen , wat meer is dan de uitstoot van een land als Nederland (138 miljoen ton in 2020 – bron: Globalcarbonatlas.org).

Dat blijkt uit een studie van enkele Europese federaties en studiebureaus CE Delft en Prognos. Denuo heeft als lid van FEAD, de Europese afvalbeheersfederatie, deze studie mee opgevolgd.

Deze CO2-besparingen zijn het resultaat van meer doorgedreven recyclage en (her)gebruik van de teruggewonnen grondstoffen. Hierdoor worden we immers minder afhankelijk van de ontginning, het transport, de verwerking en het gebruik van primaire grondstoffen (goed voor 62% van de globale CO2-uitstoot). Daarnaast wordt ook CO2 bespaard door de terugwinning van energie uit niet-recycleerbaar materiaal in afvalenergiecentrales en door de productie van brandstoffen op basis van afval. Dit allemaal in rekening gebracht zou de Europese afvalsector een enorme bijdrage leveren aan de Europese klimaatambities, zelfs zonder het potentieel voor verdere reducties via bijvoorbeeld multimodaal transport, koolstofneutrale energie en groenere mobilitiet in de sector.

Om dit CO2-reductiepotentieel te realiseren, zullen er in heel Europa inspanningen nodig zijn om de recyclagecapaciteit verder te stimuleren, onder meer door overheidssteun voor meer systemen die een gescheiden inzameling van meer afvalstromen mogelijk maken. Daarnaast dienen bedrijven ook meer in te zetten op het ecologisch ontwerp en de recycleerbaarheid van de producten die ze op de markt komen. De overheid kan ook haar steentje bijdragen door nieuwe maatregelen in te voeren die bijvoorbeeld een minimaal gebruik van gerecycleerde materialen in nieuwe producten opleggen.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.