Certificatie voor de recyclage van papier en karton (CRP)

In België wordt jaarlijks ongeveer 864.000 ton oud papier en karton gerecycleerd. De kwaliteit van het gerecycleerde papier en karton wordt gegarandeerd door de CRP-norm (Certificatie Recuperatie papier en karton). Recyclagebedrijven die voldoen aan deze norm kunnen in België een certificatie-attest bekomen via Denuo, de Belgische houder van deze norm.

Hoe het certificatie-attest voor gerecycleerd papier en karton bekomen?

De certificatie voor de recyclage van papier en karton (CRP) volgt de Belgische wetgeving en dient elke drie jaar te worden hernieuwd op basis van een audit. Voor die audit werkt Denuo samen met KIWA, een organisatie die wereldwijd actief is in Testing, Inspectie en Certificering (TIC). Van zodra KIWA de audit heeft uitgevoerd en gevalideerd, zal Denuo een attest uitreiken aan het geauditeerde recyclagebedrijf. Dit attest is drie jaar geldig tot de volgende audit.

Wat is het te volgen protocol?
 1. Vraag een certificatie-audit aan via Denuo
  Stuur uw vraag om een audit naar marine.ronquetti@denuo.be. Zij zal u contact brengen met KIWA.
  Het gedetailleerde protocol vindt u terug in de overeenkomst van de CRP-norm (artikel 5).
 2. KIWA voert de audit uit
  KIWA neemt de audit op zich. Een bedrijf dient uiterlijk vijf dagen vóór de audit een ingevulde checklist per e-mail naar de certificerende instantie (KIWA) te sturen. Hieruit blijkt dat het bedrijf zich aantoonbaar heeft voorbereid op de keuring. Bij het niet (tijdig) aanleveren van een compleet ingevulde checklist vindt de audit niet plaats en kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 3. Vraag uw certificaat aan via Denuo
  Van zodra Denuo via KIWA de erkenning ontvangt, zal Denuo u het officiële certificatie-attest bezorgen via info@denuo.be.