Missie en visie

Visie

Door een actieve dialoog met andere maatschappelijke actoren te voeden met expertise over herbruikbaarheid, recyclage en milieubewuste eindverwerking, zal Denuo een toonaangevende stem zijn op het vlak van intelligente materiaalstromen in een toekomstgerichte en circulaire economie.

Missie

Met de uitbouw van een uitwisselingsplatform voor materiaalbewuste ondernemingen, de verspreiding van betrouwbare informatie en het aanreiken van oplossingsgerichte inzichten, bevordert Denuo de optimale transformatie van gebruikte materialen en worden zijn leden de onmisbare schakel in het Belgische materialenbeleid.