Wie is Denuo?

Denuo is de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector. In een wereld waar grondstoffen schaarser worden en bedrijven duurzaam willen produceren, vormen afval- en recyclagebedrijven de essentiële schakel tussen gebruikte materialen en hergebruik, recyclage en eindverwerking.

Als sectorfederatie vertegenwoordigen we meer dan 250 bedrijven die actief zijn in de inzameling, sortering, verwerking, recyclage... van gebruikte materialen, bodems en afvalwaters.

Onze leden stellen samen zo'n 18.000 medewerkers tewerk en realiseren een totale omzet van meer dan 12 miljard euro.