Bestuur en ledeninspraak

Denuo is er voor en door de leden. De leden leveren dan ook een actieve bijdrage in de werking van de federatie, en dat doen ze op verschillende niveaus:

Dagelijkse werking

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering kunnen leden hun mening over de werking van Denuo laten horen. Het is ook een moment om terug te kijken op de hoogtepunten van het afgelopen jaar. 

Het Coördinatieteam houdt toezicht op het dagelijks bestuur van de federatie, dat toevertrouwd is aan de General Manager. Het Coördinatieteam bestaat uit de voorzitter van het Bestuursorgaan, de twee vicevoorzitters, de uittredende voorzitter en de General Manager. Het Bestuursorgaan kan na onderling overleg nog bijkomende bestuurders naar het Coördinatieteam afvaardigen.

 

Standpuntbepaling

Denuo spreekt in naam van en met het mandaat van de aangesloten leden. De standpunten die we in gesprekken met de verschillende stakeholders (beleidsmakers, beheersorganismen, enz.) innemen, zijn voorbereid, bepaald en bekrachtigd door de leden in verschillende organen:

  • Taskforces worden ad hoc in het leven geroepen om een specifiek dossier grondig te analyseren en een standpunt voor te bereiden.
  • In Arena's (werkgroepen) bereiden leden en medewerkers van Denuo samen de sector voor op de huidige en toekomstige uitdagingen. De Arena's komen vier keer per jaar samen om strategische kwesties te bespreken en de positie van de sector in specifieke dossiers vast te leggen.
  • Het Bestuursorgaan van Denuo komt vijf keer per jaar samen om de strategische richting van de federatie te bepalen. Aarzel niet om contact op te nemen met de bestuurders als u een bijdrage wilt leveren.

 

Acceptatie nieuwe leden

Het Bestuursorgaan heeft de verantwoordelijkheid om nieuwe lidmaatschapsaanvragen zorgvuldig te onderzoeken. Dit doen ze aan de hand van duidelijke acceptatiecriteria waaraan bedrijven dienen te voldoen om zich bij onze federatie aan te sluiten.

 

Statuten en huishoudelijk reglement

Hieronder vindt u de statuten en het huishoudelijk reglement van de federatie: