CO2-studie van de Belgische afval- en recyclagesector

Eind 2022 lanceerde Denuo een CO2-studie van de recyclage- en afvalsector in België. Deze studie, uitgevoerd door Deloitte, heeft verschillende doelstellingen:

  • Een schatting maken van de CO2eq-uitstoot die de sector in België genereert én vermijdt. De data waarop de studie is gebaseerd, zijn voornamelijk afkomstig van Eurostat voor het jaar 2020.
  • Opportuniteiten identificeren voor het verder reduceren van de emissies in de sector. Er werden tien opportuniteiten geïdentificeerd in vier specifieke domeinen:
    • Optimaliseren van logistieke operaties.
    • Vergroenen van activiteiten en sites.
    • De kwantiteit en kwaliteit van het sorteren verhogen.
    • Maximaliseren van energieterugwinning.

Het eindrapport van deze CO2-studie, die in juni 2023 werd afgerond, is beschikbaar via onderstaande link.

Deze studie is een eerste stap en de conclusies zullen als basis dienen voor Denuo om sectorale verbintenissen op te stellen om de CO2-uitstoot in de Belgische afval- en recyclagesector verder te reduceren.

Indien u nog vragen hebt over deze studie, neem dan contact op met Marine Ronquetti.