Acceptatiecriteria

Denuo wil een leidende stem zijn in de wereld van materialen, meer bepaald van gebruikte materialen. We willen de toekomst van deze gebruikte materialen mee vormgeven en actief bouwen aan een duurzame, circulaire economie.

Om deze ambitie waar te maken, is het cruciaal dat we blijven groeien. Want hoe mee bedrijven we vertegenwoordigen, hoe meer we de legitimiteit en invloed van onze federatie versterken.

We willen deze groei realiseren zonder afbreuk te doen aan onze eigenheid als sectorfederatie. Daarom heeft het Bestuursorgaan de verantwoordelijkheid om alle nieuwe lidmaatschapsaanvragen zorgvuldig te onderzoeken. Dat doen ze aan de hand van een uitgebreide set van acceptatiecriteria. Hieronder vindt u een overzicht van de criteria waaraan bedrijven dienen te voldoen om zich bij onze federatie aan te sluiten.

Prioritaire voorwaarden: uitvoering van afval- en recyclageactiviteiten

Eén van de prioritaire voorwaarden om in aanmerking te komen voor Denuo-lidmaatschap is het uitvoeren van afval – en recyclageactiviteiten. Concreet gaat het om: 

 • Het beheer, de verwijdering, de nuttige toepassing, het hergebruik, de recyclage, de inzameling en het vervoer van afvalstoffen, afvalwater, recycleerbare materialen en producten en secundaire grondstoffen.
 • Bemiddeling tussen de afvalproducent en de -verwerker.
 • De sanering van bodems, inclusief onderwaterbodem. 
 • De industriële reiniging en hygiëne.

Ook bedrijven die hieraan verwante activiteiten uitvoeren komen voor lidmaatschap in aanmerking, met uitzondering van:

 • De loutere aanwending van gerecycleerde materialen in het productieproces.
 • De loutere financiële, juridische, onderzoeks-, ICT- of enige andere consultancyondersteuning.
 • Het louter aanbieden van machines en andere bedrijfsuitrusting, die in de afval- en recyclagesector worden aangewend.
Lidmaatschapsindicatoren

Daarnaast hanteert het Bestuursorgaan nog een reeks andere lidmaatschapsindicatoren. Hieronder een niet-exhaustieve, niet-cumulatieve oplijsting.

Erkenning

Het bedrijf dient te beschikken over de wettelijk vereiste registratie, erkenning en/of vergunning om afval- en recyclageactiviteiten (zie hierboven) uit te voeren. Ook een contract met één of meerdere Belgische beheersorganismen (Valipac, Fost Plus, Recupel, enz.) speelt in het voordeel van het kandidaat-lid.

Commercieel

Het bedrijf kan haar afval- en recyclageactiviteiten duidelijk aantonen, aan de hand van:

 • Reeds afgesloten inzamelcontracten (cf. zogenaamd Vlarema-contract) met ondernemingen.
 • Overheidscontracten voor de uitvoering van afval- en/of recyclageactiviteiten.
 • Betaling en/of doorrekening van milieuheffingen die betrekking hebben tot afval- en recyclageactiviteiten.
 • De aanwezigheid van een inrichting of andere bedrijfsuitrusting op de bedrijfssite voor de uitvoering van afval- en recyclageactiviteiten.
 • Rapportering aan overheidsdiensten of beheersorganismen over afval- en recyclageactiviteiten.
Actief in België

Het Bestuursorgaan onderzoekt of het kandidaat-lid daadwerkelijk actief is op de Belgische markt. Het kan in uitzonderlijke gevallen en op onderbouwde wijze oordelen dat het kandidaat-lid (nog) geen of onvoldoende activiteiten heeft ontwikkeld. Dan stelt het de toelatingsbeslissing uit met maximaal één jaar. 

Kwaliteitsborging

Wanneer het Bestuursorgaan gegronde, concrete en aantoonbare redenen heeft om aan te nemen dat het kandidaat-lid niet beschikt over het imago van een professionele en betrouwbare onderneming die de milieu- en arbeidsvoorschriften naleeft, kan het de lidmaatschapsaanvraag weigeren of met maximaal een jaar uitstellen, desgevallend na het horen van het kandidaat-lid.   

Behoren tot een groep

Wanneer het kandidaat-lid onderdeel is van een groep waartoe ook andere ondernemingen behoren die in België afval- en recyclageactiviteiten uitvoeren, kan het Bestuursorgaan de aanvaarding van dit kandidaat-lid verbinden aan de voorwaarde dat ook de andere relevante delen van de betrokken bedrijfsgroep zich lid maken. 

Lid worden?

Lid worden van Denuo is zeer eenvoudig. Vul onderstaand aanvraagformulier in of neem vrijblijvend contact op met onze Community ManagerVirginie Canivet die al uw vragen over het Denuo-lidmaatschap zal beantwoorden.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.