Paritaire comités

Denuo is aanwezig in 4 paritaire comités die betrekking hebben op de activiteiten in de Belgische afval- en recyclagesector. Binnen die paritaire comités werken we samen met onze leden onder meer aan collectieve arbeidsovereenkomsten en de nodige attesten en documenten.

Onderstaande links geven toegang tot de belangrijkste attesten, circulaires en andere documenten voor de betrokken paritaire comités.