Verwijderd beton is 100% recycleerbaar

Afval- en recyclagesector steunt maatregel van Vlaams Milieuminister Schauvliege om verhardingen te verwijderen

Brussel, 7 september 2018 – Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege trekt vijf miljoen euro uit voor burgers, bedrijven en lokale overheden die grondverhardingen in beton of asfalt uitbreken en vergroenen. De afval- en recyclagesector steunt deze maatregel en ziet er een nieuwe stimulans voor de circulaire economie in. “Wij kunnen het verwijderde beton en asfalt voor 100% recycleren.”

Vlaanderen bestaat voor 14% uit verhardingen uit beton en asfalt, en dat creëert problemen bij hevige regenval en warm weer. Vlaams Milieuminister Schauvliege wil deze problemen de wereld uithelpen en heeft daarvoor vijf  miljoen euro veil. Concreet kunnen particulieren, scholen, bedrijven en lokale overheden tot 250.000 euro financiële steun krijgen om hun beton en asfalt te verwijderen en te vervangen door groen.

Beton recycleren = minder zand en grind verbruiken
De Belgische afval- en recyclagesector steunt deze maatregel. Algemeen directeur van sectorfederatie Go4Circle, Stany Vaes: “Het beton dat via deze maatregel verwijderd zal worden, kunnen wij voor de volle 100% recycleren. Het voordeel daarvan is dat betonfabrikanten nieuwe betonproducten voor bijvoorbeeld gebouwen daardoor meer en meer op basis van gerecycleerd beton kunnen maken. Zo vermijden we dat ze zand en grind – grondstoffen die steeds zeldzamer en dus ook duurder worden – moeten blijven ontginnen en invoeren. Een maatregel die dus heel wat positieve gevolgen voor onze maatschappij in huis heeft.”

Go4Circle heeft een reeks voorstellen om de circulaire economie tot volle wasdom te brengen, opgenomen in haar memoranda voor de gewestelijke, federale en Europese verkiezingen.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.