Congres

3e Biobased & Recycled Textiles conference

Centre for Management Technology
18.03.2024
Doelgroep

De European Union's Extended Producer Responsibility (EPR) richtlijn voor textiel verplicht het inzamelen en sorteren van textielafval tegen 2025. Dit onderstreept de dringende noodzaak voor de textielindustrie om haar recyclagecapaciteit op te voeren en samenwerking in de hele waardeketen te bevorderen. De 3e Biobased & Recycled Textiles conferentie (18-19 maart, Rotterdam) is een cruciaal forum om deze uitdagingen te onderzoeken en aan te pakken. De primaire focus ligt op de herziening van de Afvalrichtlijn, merkeigenaren en retailers die hun inspanningen voor hergebruik optimaliseren, de integratie van innovatieve hernieuwbare materialen, de promotie van hergebruik- en reparatiemodellen en het oplossen van uitdagingen in het textiel-naar-textiel recyclingproces.

Programma

Het thema van de 3e Biobased & Recycled Textiles conferentie (18-19 maart, Rotterdam), "Op weg naar een circulaire economie is van vitaal belang om de enorme textielafvaluitdagingen van de industrie aan te pakken", sluit naadloos aan bij het heersende industrielandschap en de transformaties in de regelgeving. Enkele belangrijke hoogtepunten zijn:

  • Herziening van de Kaderrichtlijn Afval als hoeksteen om de circulariteit van textiel te vergroten 
  • Merkeigenaren en detailhandelaren die duurzaamheidsdoelstellingen nastreven en de terugwinning van afval van hun eigen merken optimaliseren 
  • Innovatieve hernieuwbare, biologisch afbreekbare materialen met een lage koolstofvoetafdruk - Biobased, duurzame kleurstoffen en inkten 
  • Hergebruik- en reparatiemodellen stimuleren 
  • Innovaties in kunstmatige cellulosevezels - verder dan katoen 
  • Traceerbaarheid & transparantie in de toeleveringsketen 
  • Uitdagingen voor recycling van textiel naar textiel

Bezoek de 3e Biobased & Recycled Textiles website en/of neem contact op met arezka@cmtsp.com.sg voor meer informatie.

Praktisch

Hilton Rotterdam
Weena 10
3012 CM Rotterdam
Nederland

Betalend: registreer via de link hieronder

Inschrijven

FacebookTwitterLinkedinShare