Opleiding

Basisopleiding over de Belgische afval- en recyclagesector (VOLZET)

go4circle
10.10.2019
Doelgroep

De basisopleiding richt zich tot:

  • Personen die nieuw zijn in de Belgische afval- en recyclagesector.
  • Anciens of specialisten die hun algemene  kennis over de sector willen opfrissen.

In eerste instantie is de basisopleiding gemaakt voor leden van go4circle, maar als er voldoende plaats is (aantal deelnemers is beperkt tot 20), kunnen ook niet-leden met interesse in de Belgische afval- en recyclagesector deelnemen.

Programma

De basisopleiding geeft deelnemers meer inzicht in volgende aspecten:

  • Belangrijke begrippen in het afvalbeleid: afval, gevaarlijk afval, grondstoffenverkaring, secundaire grondstoffen, end of waste, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, enz.
  • Centrale thema’s: privaatrechtelijk/privé/publiek, export van afval, heffingen, transportdocumenten, enz.
  • De juridische structuur van de regelgeving: Europees, gewestelijk, enz.
  • Organisatie van de sector: welke bedrijven, publiek versus privé, welke organisaties zijn actief in het ecosysteem van de Belgische afval- en recyclagesector, enz.

De basisopleiding duurt één dag. De sessie start om 09.30 uur en eindigt omstreeks 17.00 uur. 

Op het einde van de dag leggen de deelnemers een test af. Bij een positief resultaat krijgen de deelnemers een go4circle-opleidingscertificaat. De basisopleiding komt ook in aanmerking voor de 30 uren opleiding voor Milieucoördinatoren. 

Praktisch

go4circle
Buro & Design Center, Brussel
Esplanade 1, bus 87
1020 Brussel
België

Prijs leden go4circle en COBEREC: € 250 excl. btw/deelnemer
Prijs niet-leden: € 550 excl. btw/deelnemer

Bedrijven in Vlaanderen kunnen voor deze opleiding een deel van het inschrijvingsgeld recupereren via de KMO-portefeuille.

Inschrijven

FacebookTwitterLinkedin