Congres

Bodemcongres: "Een zuivere bodem, de gezonde basis voor een duurzame toekomst"

Denuo, OVB, VEB, VOBAS (ism OVAM)
18.12.2023
Zet in mijn agenda 2023-12-18 14:30:00 2023-12-18 22:00:00 Bodemcongres: "Een zuivere bodem, de gezonde basis voor een duurzame toekomst" BluePoint Brussels Reyerslaan 80 BluePoint Brussels 1030 Brussel België Denuo, OVB, VEB, VOBAS (ism OVAM) info@denuo.be Europe/Brussels public
Doelgroep

Tijdens de huidige legislatuur is het draagvlak voor bodemsanering en zuiver grondwater in Vlaanderen aanzienlijk toegenomen. En dat zowel in de publieke als de bestuurlijke agenda, met de PFAS-crisis als een belangrijke katalysator. 

De afgelopen decennia is het regelgevend kader over bodemkwaliteit in Vlaanderen er sterk op vooruitgegaan, wat zich ook laat voelen in fel verbeterde kwaliteit van de bodem. Laten we op die ingezette weg nu voortbouwen. Tijdens de 8ste editie van het Bodemcongres zullen verschillende stakeholders van het Vlaamse bodembeleid hun beleidsprioriteiten voor de komende legislatuur presenteren.

Het congres komt in aanmerking voor drie uur bijscholing voor:

 • Bodemsaneringsdeskundigen (VLAREL art. 53/3 §1 9°)
 • Milieucoördinatoren (VLAREL art. 41§1)
 • MER-deskundigen bodem (VLAREL art. 38)
Programma
 • 14:30 - Onthaal
 • 14:50 - Verwelkoming door Congresvoorzitter (Stany Vaes, Algemeen directeur Denuo)
 • 15:00 - De Europese ambitie – Victor Dries van de OVAM met een overzicht van de toestand in Europa en van hetgeen we mogen verwachten in het kader van de nieuwe bodemrichtlijn
 • 15:30 - Beleidsprioriteiten voor de volgende regeringen – vertegenwoordigers van de sector (Denuo, OVB, VEB en VOBAS)
 • 16:30 - Pauze
 • 16:45 - Panelgesprek tussen de bodemsector, VOKA (Katelijne Haspeslagh) en Bond Beter Leefmilieu (Tycho Van Hauwaert) en mogelijkheid tot vragen vanuit het publiek
 • 17:30 - Slotspeech "Van bodemsanering naar bodemzorg" (Werner Annaert, Administrateur-generaal OVAM)
 • 17:45 - Receptie
 • 18:00 -Walkingdinner en Netwerkavond
Praktisch

BluePoint Brussels
Reyerslaan 80
BluePoint Brussels
1030 Brussel
België

14:30-18:00
Deelname Bodemcongres:
* Lid van Denuo, OVB, VEB of VOBAS (€ 165 excl. btw)
* Geen lid van Denuo, OVB, VEB of VOBAS (€ 195 excl. btw)
* Genodigde - met code (gratis)

Deelname Bodemcongres + walkingdinner:
* Lid van Denuo, OVB, VEB of VOBAS (€ 225 excl. btw)
* Geen lid van Denuo, OVB, VEB of VOBAS (€ 255 excl. btw)
* Genodigde - met code (gratis)

Inschrijven

FacebookTwitterLinkedinShare