Webinar

Campus Interafval: Chemische recyclage: "Het proces in massa en energiebalans"

Interafval
27.10.2022
Doelgroep

Chemische recyclage is één van de meest besproken thema’s tegenwoordig in de afvalsector, maar er zijn nog veel open vragen rond technologie en milieuwinst. Via twee webinars (21/06 - 27/10) wil Interafval een wetenschappelijk onderbouwd antwoord krijgen op de vragen die er zijn over chemische recyclage. In samenwerking met verschillende onderzoeksbureaus wordt op een interactieve manier bekeken hoe de verschillende processen werken en welke plaats chemische recyclage kan hebben in het afvalbeleid. 

Wil u meer inzicht en kennis vergaren over dit onderwerp? Schrijf u dan snel in voor deze tweede module van twee webinars over Chemische Recyclage van Campus Interafval.

Deze webinars richten zich specifiek tot:

  • VVSG-leden die zich bezig houden met afval in de brede zin: verwerking, recyclage, inzameling.
  • Directeurs en technische specialisten van afvalintercommunales en afvalverwerkingsbedrijven.
  • Koepelorganisaties van afvalinzamelaars en afvalverwerkers.
Programma

Tijdens deze tweede module "Het proces in massa en energiebalans" wordt gezocht naar antwoorden op vragen zoals: Wat zijn de eisen aan feedstock en energiebehoeften van de verschillende processen? Verschillen de milieuprestaties per input afvalstroom? En is er vandaag voldoende onderzoek gevoerd om de totale milieu-impact in kaart te brengen? Er wordt ook getracht meer zicht te krijgen op welke technieken best worden toegepast op welke afvalstromen en de vergelijking met mechanische recyclagetechnieken wordt gemaakt.

Deze vragen worden beantwoord in samenwerking met enkele experts ter zake. Zij geven geen aaneensluitende presentatie maar presenteren hun studiewerk volgens vraag en antwoord. Het publiek wordt betrokken op een interactieve manier bij de vraagstelling.  Kortom, uw vragen zijn van essentieel belang om deze webinars inhoudelijk nog sterker te maken. Stuur daarom uw vragen op voorhand naar loes.weemaels@vvsg.be.

Sprekers:

  • Loes Weemaels, Stafmedewerker verpakkingsafval - VVSG / Interafval
  • Geert Bergsma, Sectorleider Ketenanalyse - CE Delft
  • Dr. Pieter Imhof, Senior Business Developer Circulaire Plastics - TNO 
  • dr. ir. Sophie Huysveld, Doctor Assistent - Universiteit Gent
  • dr. ir. Steven De Meester, Professor - Universiteit Gent
  • Dr. Ir. Tim Devlamynck, Business Developer Plastics2Chemicals - Indaver
Praktisch
10.00 - 12.00 uur
€ 30 - VVSG-leden per webinar
€ 45 - Sociale en overheidsorganisaties per webinar
€ 60 - Commerciële organisaties per webinar

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 5 werkdagen voor de aanvangsdatum van de opleiding.
Daarna wordt de volledige deelnameprijs aangerekend, tenzij een geldig ziekteattest kan worden voorgelegd.

Online via Microsoft Live Events. Eén dag voor de start ontvangt u de deelnamelink.

Inschrijven

Online via Microsoft Live Events. Eén dag voor de start ontvangt u de deelnamelink.

FacebookTwitterLinkedinShare