Congres

Circular Wallonia Days

Pôle Mecatech
16.11.2022
Doelgroep

Wallonië is een pionier op het gebied van de circulaire economie, met name wat metalen betreft, met de oprichting van de eerste portefeuille van geïntegreerde innovatieprojecten binnen het platform Reverse Metallurgy. Om in Wallonië waarde te creëren, is het echter ook nodig dat het innovatiekapitaal en de geografische ligging van de regio optimaal worden benut, want de circulaire economie beperkt zich niet tot de grenzen van Wallonië en moet op internationale schaal worden gerealiseerd. In die optiek en dankzij de steun van Waals minister Borsus en de Waalse regering voor de invoering van steunmaatregelen voor de metallurgische waardeketen, gaat de Waalse Mecatech-cluster een evenement organiseren dat op heel wat weerklank kan rekenen dankzij de verankering in de Week van de Grondstoffen van 16 tot 18 november.

Programma

Het evenement heeft drie doelstellingen:

  • Deelnemers uitnodigen voor een reeks conferenties die het belang van de circulaire economie belichten.
  • De Waalse dynamiek ontdekken door de deelnemers uit te nodigen om bedrijven en onderzoekscentra in het Waals Gewest te bezoeken, dankzij de steun van AWEX en WBI.
  • Een politieke dialoog organiseren tussen de regio's die aan Wallonië grenzen, om de territoriale verankering van de circulaire economie aan te moedigen en het verkeer van materialen te vergemakkelijken.
Praktisch
16-18/11/2022
Gratuit
FacebookTwitterLinkedinShare