Webinar

Goederenvervoer vergroenen: het pakket toegelicht

VLEVA
28.09.2023
Doelgroep

De Europese Commissie stelde op 11 juli haar pakket voor om het goederenvervoer te vergroenen. Ze wil hiermee het beheer van de spoorweginfrastructuur verbeteren, sterke stimulansen bieden voor emissiearme vrachtwagens en betere informatie te voorzien over de broeikasgasemissies van het goederenvervoer. Het doel is de efficiëntie binnen de sector te vergroten en de sector te helpen om de vervoersemissies tegen 2050 met 90 % te verminderen, zoals bepaald in de Europese Green Deal, en tegelijkertijd de eengemaakte markt van de EU te laten groeien. VLEVA zorgt ervoor dat je binnen het uur helemaal mee bent met dit pakket!

Programma
  • 09:00 : Introductie, Celeste Wezenbeek, Liaisonofficer, VLEVA
  • 09:05 : Keynote, Kristian Schmidt, Director land transport, DG MOVE (EC)
  • 09:30 : Pitch, Lode Verkinderen, Directeur, Transport & logistiek Vlaanderen

*Er wordt na elke spreker ruimte voorzien voor vragen. 

Praktisch
09:00-10:00
Gratis

Inschrijven

FacebookTwitterLinkedinShare