Workshop

Internationale workshop "circulair" textiel

Clean, Flux50 en Smart Waste Portugal
29.11.2023
Doelgroep
 • Organisaties die Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) opzetten, beheren of erover adviseren.
 • Aanbieders of gebruikers van innovatieve sorteertechnologieën (sensoring, detectie, robotica, AI, visual recognition, automatisatie enz.).
 • Organisaties bezig met digitale traceerbaarheid.
 • Kledingmerken en fashion-retailers die werken met terugnamesystemen.
 • Recyclagebedrijven voor textiel: closed-loop en open-loop.
 • Organisaties bezig met eco-scores, duurzaamheidslabels, of circulariteits-indeling.
 • Innovatieve textielmaterialen die hergebruik en recyclage verbeteren.
 • Ophaal- en sorteerbedrijven voor textiel.
 • Onderzoeksinstellingen.
Programma

Prioritaire thema’s in de 3 regio's voor opvolgprojecten:  

 • Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV): Hoe deze systemen opzetten, beheren en uitvoeren? Inzetten op welke aspecten: herstelbaarheid, langere levensduur, kwaliteit, hergebruik,  recyclage?
 • Uniform systeem van eco-, duurzaamheids- en cicrulariteitsscore als basis voor UPV.
 • Standaardisatie, vereenvoudiging en materiaalselectie voor ecodesign.
 • Traceerbaarheid: Systemen om transparantie, sortering en recyclage te vergemakkelijken.
 • Gedifferentieerde ophaling van textiel: welke criteria zijn relevant: herbruikbaar vs end-of-life, materiaal, enz.
 • Innovatieve en digitale oplossingen voor sorteren.
 • Textielrecyclage: textiel naar textiel, open-loop recyclage.

Deze workshop kadert in het project 3R Connect – Reduce, Reuse, and Rethink.
Het project is gefinancierd door de Europese Unie en gefaciliteerd door Clean, Flux50 en Smart Waste Portugal

Het doel is om: 

 • Regionale competenties en capaciteiten in kaart te brengen en te onderzoeken. 
 • De belangrijkste waardeketens, technologiën, en innovatie gebieden te identificeren.
 • Nieuwe plannen te ontwikkelen voor cross-regionale projecten met focus op R&D, matchmaking, nieuwe waardeketens, kennisuitwisseling, piloot- en demoprojecten, public procurement, enz.
Praktisch
10:00-12:00
Gratis
FacebookTwitterLinkedinShare