Workshop

Internationale workshop "circulaire" kunststof & verpakking

Clean, Flux50 en Smart Waste Portugal
27.11.2023
Doelgroep
 • Bedrijven die verpakkingen met hergebruiksysteem aanbieden.
 • Potentiële testlocaties voor hergebruiksystemen (festival, campus, conferentie, pretpark, enz.).
 • Onderzoekers of experten rond gedragsverandering (nudging, burgereducatiecampagnes enz.).
 • Producenten van plastic verpakkingen.
 • Verpakkingsbedrijven of merkproducenten die met ecodesign werken.
 • Organisaties die UPV- of terugnamesystemen opzetten, beheren of erover adviseren.
 • Aanbieders of gebruikers van innovatieve sorteertechnologieën (sensoring, detectie, robotica enz.).
 • Bedrijven in de waardeketen van chemische recycling (inzameling, scheiding en recyclingprocessen).
Programma

Prioritaire thema’s in de 3 regio's voor opvolgprojecten: 

 • Standaardisatie, vereenvoudiging en materiaalselectie in verpakkingen.
 • Implementatie en opschaling van hergebruiksystemen.
 • Uitgebreide verantwoordelijkheid van de producent (UPV).
 • Innovatieve en digitale oplossingen voor sorteren.
 • Chemische recyclage.

Deze workshop kadert in het project 3R Connect – Reduce, Reuse, and Rethink.
Het project is gefinancierd door de Europese Unie en gefaciliteerd door Clean, Flux50 en Smart Waste Portugal

Het doel is om: 

 • Regionale competenties en capaciteiten in kaart te brengen en te onderzoeken. 
 • De belangrijkste waardeketens, technologiën, en innovatie gebieden te identificeren.
 • Nieuwe plannen te ontwikkelen voor cross-regionale projecten met focus op R&D, matchmaking, nieuwe waardeketens, kennisuitwisseling, piloot- en demoprojecten, public procurement, enz.
Praktisch
10:00-12:00
Gratis
FacebookTwitterLinkedinShare