Congres

Nederlandse Afvalconferentie 2022

NVRD, VA
05.10.2022
Doelgroep

Tijdens de Afvalconferentie 2022 staan de ervaringen met en de toekomst van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) centraal. De UPV is één van de middelen die moet bijdragen aan de transitie naar de circulaire economie. In een aantal tafelgesprekken wordt dieper ingegaan op de kansen en uitdagingen van de UPV.

Programma
  • 12.00 uur: Ontvangst met lunch en mogelijkheid tot bezoek aan de standhouders
  • 13.30 uur: Opening door dagvoorzitter Klaske Kruk, oprichter van Circularities
  • 13.45 uur: Blok 1: Kostenefficiëntie versus circulaire doelen binnen UPV-constructies
  • 14.30 uur: Blok 2: De politieke context: bijdrage UPV aan circulaire - en klimaatambities
  • 15.15 uur: Pauze met mogelijkheid tot bezoek aan de standhouders
  • 15.45 uur: Blok 3: Toekomstige UPV-stromen
  • 16.30 uur: Netwerkborrel met mogelijkheid tot bezoek aan de standhouders
  • 18.30 uur: Einde Afvalconferentie 2022
Praktisch

DeFabrique
Westkanaaldijk 7
3542 DA Utrecht
Nederland

12:00 - 18:30
€395 excl. btw
FacebookTwitterLinkedinShare