Opleiding

Nederlandstalige opleiding asbestherkenning

Denuo i.s.m. BOVA Enviro+
11.10.2022
Doelgroep

Tegen 2040 moet Vlaanderen asbestveilig zijn. Daarvoor moeten we eerst in kaart brengen waar er overal asbest aanwezig is. Om dit mogelijk te maken, keurde de Vlaamse Regering via een wijziging van VLAREMA het juridisch kader goed voor een grootschalige asbestinventarisatie. Maar hoe herkent u nu juist asbest? Wat zijn uw wettelijke verplichtingen? En hoe verloopt de verwerking van asbest? Kom het op 11 oktober 2022 allemaal te weten tijdens onze Nederlandstalige opleidingsdag, die Denuo samen met BOVA Enviro+ organiseert.

Programma
 • 09.00 uur: Onthaal
 • 09.30 uur: Wat is asbest? - Mireille Verboven (Bova Enviro+), Kristof Bogaert (Denuo)
  Soorten, herkomst, eigenschappen en belangrijkste toepassingen, met toelichting vanuit de sector
 • 10.00 uur: Gezondheidsrisico's - Geert Timmerman (Artimis)
  Risico’s in functie van blootstelling en concentratie, ziektebeelden en PBM’s
 • 11.00 uur: Pauze
 • 11.15 uur: Wettelijk verplichte inventarissen en sloopopvolgingsplannen - Ward Raman (Bova Enviro+)
  Wat? Wanneer? Wie? Hoe? Welke problemen worden in de praktijk vastgesteld
 • 12.30 uur: Lunch
 • 13.00 uur: Asbest in de bodem - Bjorn De Wilde (Bova Enviro+)
  Enkele cases uit de praktijk
 • 14.00 uur: Reiniging van asbesthoudende grond? - Adriaan Pelckmans (VITO)
  Stand van zaken BBT-studie
 • 15.00 uur: Pauze
 • 15.15 uur: Eindverwerking - Nadia Casier (OVMB)
  Voorbewerking en acceptatie op stortplaats
 • 16.00 uur: Site (live/virtueel)
 • 17.00 uur: Networking

Zelf mee te brengen: veiligheidsschoenen of -laarzen, veiligheidshesje, veiligheidsbril.

Praktisch

OVMB
Oudetragel 1
9042 GENT
België

09u00 - 17u00
Denuo-leden: 150 euro, excl. btw
Niet-leden: 250 euro, excl. btw

Inschrijven

FacebookTwitterLinkedinShare