Congres

Pollutec

RX France
10.10.2023
Doelgroep

De toonaangevende beurs van milieuoplossingen voor de industrie, de steden en de regio’s, georganiseerd door RX France, wordt opnieuw georganiseerd van dinsdag 10 tot vrijdag 13 oktober 2023 in Eurexpo Lyon.

Pollutec brengt Franse en internationale milieuspelers samen met één doel: oplossingen bieden voor milieu-uitdagingen voor alle belanghebbenden.

Programma

Pollutec, dat in 2021 meer dan 46.000 professionele bezoekers (van wie 12% internationaal) en 2.000 exposanten (van wie 28% internationaal) samenbracht, viert dit jaar zijn 45-jarig bestaan. De beurs zal een beroep doen op een diversiteit aan actoren om te reflecteren rond de vele onderwerpen die in de actualiteit zijn verankerd en zo industriëlen, steden en regio’s begeleiden bij hun transities.

Vereerd door de aanwezigheid van de 14 vertegenwoordigde sectoren blijven de inhoud en de debatten de kern van de strategie van de beurs en haar unieke positionering in Europa. Er zijn heel wat redactionele ruimtes zoals:

  • De tribune (plenaire scène), opgezet rond 4 pijlers: de Bron, de Aanpassing, het Engagement en de Tewerkstelling. 
  • Het Internationale forum: ontmoetingen tussen projectleiders en industriëlen en/of Europese en internationale regio’s.
  • De ruimte “Landbouw en Klimaat”: Kruisdiscussies tussen bodemkwaliteit, waterbeheer en soevereiniteit.
  • De ruimte Bluetec Sea & Coastline, georganiseerd rond 4 hoofdthema's: biodiversiteit en natuurlijke omgeving / het koolstofvrij maken van maritieme omgevingen / kustbeheer / hernieuwbare energie
  • En nog heel wat andere …

Ter illustratie van deze globale aanpak worden in 2023 ook acht bezoekroutes aangeboden aan de deelnemers: Innovatie; Zee en kustlijn; Waterbeheer; Koolstofvrij maken; Aanpassing van steden en regio’s aan de klimaatverandering; Beheer en terugwinning van bioafval; Circulaire economie en behoud van hulpbronnen; 
Gezondheid en milieu.

Ook dit jaar zal Pollutec weer vele landen, paviljoens en internationale delegaties verwelkomen. Italië zal in de kijker staan; zodoende zal het land de kans krijgen de kracht van zijn ecosysteem aan de internationale gemeenschap op het vlak van milieuoplossingen en kustbeheer voor te stellen.

Het loket opent op 17 mei op de website: www.pollutec.com

Praktisch

Eurexpo Lyon
Boulevard de l'Europe
69680 Lyon
Frankrijk

11-13/10/2023
Prijzen: www.pollutec.com
FacebookTwitterLinkedinShare