Congres

Slotconferentie "Werknemers als hefboom voor een circulaire economie"

Bond Beter Leefmilieu, Reset.Vlaanderen, IndustriAll, ABVV Metaal, ACV Metea, ABVV Scheikunde, ACV BIE
29.11.2022
Doelgroep

Tijdens het ESF-project “Werknemers als hefboom voor een circulaire economie” hebben milieubewegingen en vakbonden het afgelopen anderhalf nauw samengewerkt om de sociaal-economische gevolgen van de industriële transitie te onderzoeken. De focus lag daarbij op de sectoren chemie en metaal, op de rol van circulariteit in de transitie en op de potentiële rol van de vakbond tijdens de transitie. Ter afsluiting van dit project schrijft Bond Beter Leefmilieu een samenvattende brochure, die wordt voorgesteld tijdens deze slotconferentie van 29 november, met onder andere een debat tussen werkgevers en vakbonden over een rechtvaardige transitie voor de industrie. Vlaams minister van economie Jo Brouns opent de dag.

Programma

DEEL 1 - “DE TRANSITIE NAAR EEN GROENE, CIRCULAIRE INDUSTRIE IN VLAANDEREN“

 • 09:30 – 09:50: “Wat staat er de komende jaren op het spel voor de Vlaamse industrie?”
  • Welkomstwoord
  • Keynote speaker: Jo Brouns, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie & Landbouw.
 • 09:50 – 10:30:  “Wat hebben we geleerd tijdens het ESF-project?”
  • Voorstelling van de samenvattende brochure van het project - Han Van Noten (Reset.Vlaanderen) en Jeroen Fonteyn (Bond Beter Leefmilieu) 
 • 10:30 – 11:00: “Vakbondsgetuigenissen over de industriële transitie”
 • 11:00 – 11:15: koffiepauze
 • 11:15 – 12:30: “Een rechtvaardige transitie naar een groene, circulaire industrie in Vlaanderen”
  • Paneldebat met vakbonden, werkgevers, overheid en academici.
 • 12:30 – 13:30: Lunch met broodjes

DEEL 2 - “VAKBONDEN EN DE TRANSITIE NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE IN EUROPA”

 • 13:30 – 13:40: Welkom en inleiding
  • Judith Kirton-Darling, adjunct-secretaris-generaal van industriAll Europe
 • 13:40 – 14:30: Beleid en circulaire economie 
  • Naar een meer circulaire economie in Europa (Europese Commissie – DG Milieu) 
  • Naar een eerlijke circulaire  economie voor Europese industrieën – de perspectieven van industriAll Europe (Sophie Grenade, beleidsadviseur IndustriAll Europe
  • Q&A en debat
 • 14:30 – 15:00: De rol van vakbonden en werknemers naar een meer circulaire economie
  • Presentatie van het ESF-project door Han Van Noten (Reset.Vlaanderen), Jeroen Fonteyn (Bond Beter Leefmilieu) en Sophie Grenade (industriAll  Europa)
  • Debat
 • 15:00 – 15:15: Koffiepauze
 • 15:15 – 16:30: Industriële circulaire economie in de praktijk en de rol van vakbonden: concrete voorbeelden
  • Debat
 • 16:30 – 16:45 Conclusies
  • Judith Kirton-Darling, Deputy General Secretary of industriAll Europe
Praktisch

ITUH
Koning Albert II-laan 5
1210 Brussel
België

09:30 - 16:30
Gratis
FacebookTwitterLinkedinShare