Webinar

Webinar: Wat betekenen de ETS-hervormingen voor bedrijven en burgers?

Bond Beter Leefmilieu
26.01.2023
Add to Calendar Disabled
Doelgroep

In december 2022 bereikte Europa een akkoord over de herziening van het Emission Trading System (ETS). De hervormingen zullen ook voor Vlaanderen grote gevolgen hebben. Wat er concreet verandert voor diverse sectoren en de burgers legt Bond Beter Leefmilieu uit tijdens een webinar op 26 januari 2023.

Programma

Tijdens het webinar komen de volgende elementen aan bod:

  • Hoe werkte het ETS tot dusver? Heeft het systeem geleid tot de vooropgestelde emissiedalingen? Wat zijn de belangrijkste controverses en verbeterpunten?
  • Welke hervormingen werden beslist in het kader van het beleidspakket Fit for 55? Welke nieuwe sectoren zullen onder het ETS vallen? 
  • Hoe zit het met de koolstofgrensheffing en de uitfasering van gratis emissierechten? En wat met inkomsten uit de emissiehandel, waar gaan deze middelen naartoe en hoe kunnen we dat geld het best inzetten?
  • Wat zullen de gevolgen zijn voor de Vlaamse sectoren? Welke sociale consequenties heeft het nieuwe ETS voor gebouwen en wegtransport, en hoe kunnen we deze opvangen? 

Volgende sprekers delen tijdens het webinar hun expertise:

  • Wijnand Stoefs, beleidsmedewerker bij Carbon Market Watch
  • Yelter Bollen, beleidsmedewerker klimaat en fiscaliteit bij Bond Beter Leefmilieu

Er wordt voldoende tijd voorzien voor vragen en discussie.

Praktisch
U ontvangt de Zoom-link enkele dagen voor het webinar.
10:00 - 12:00
Gratis, inschrijven verplicht

Zoom - u ontvangt de Zoom-link enkele dagen voor het webinar.

Inschrijven

Zoom - u ontvangt de Zoom-link enkele dagen voor het webinar.

FacebookTwitterLinkedinShare