Opleiding

Wegvervoer van ADR en niet-ADR afvalstoffen (MPM022 - CATEGORIE 2)

Vereniging Voor Verkeersveiligheid vzw
13.05.2023
Zet in mijn agenda 2023-05-13 08:30:00 2023-05-13 16:30:00 Wegvervoer van ADR en niet-ADR afvalstoffen (MPM022 - CATEGORIE 2) Opleiding Wegvervoer van ADR en niet-ADR afvalstoffen (MPM022 - CATEGORIE 2) Vereniging Voor Verkeersveiligheid vzw Molenberglei 6 2627 Schelle België Vereniging Voor Verkeersveiligheid vzw info@denuo.be Europe/Brussels public
Doelgroep

Chauffeurs betrokken bij het transport van (niet-) gevaarlijke afvalstoffen.

Anderen dan chauffeurs kunnen ook deelnemen aan deze opleiding.

Maximaal aantal inschrijvingen is 20 personen.

Programma
 • Deze module omvat een theoretisch en een praktisch deel

 • Theorie:

  Algemene doelstelling: Het doel van deze opleiding voor chauffeurs is om uitleg te verstrekken i.v.m. de specifieke regels en voorwaarden om gevaarlijk afval, al of niet ADR, conform te vervoeren. Oefeningen worden ook voorzien om deze materie onder de knie te krijgen.

 • · Deel 1 → Inleiding tot de cursus

 • · Deel 2 → Introductie tot ADR & afvaltransport: regelgeving

 • · Deel 3 → Indeling van gevaarlijke stoffen

 • · Deel 4 → Vervoersdocumenten

 • · Deel 5 → ADR verplichtingen betrokkenen

 • · Deel 6 → Verpakkingen / bulk- & tankvervoer + signalisatie & vermeldingen

 • · Deel 7 → Typische afvalstromen / afvalproblemen

 • · Deel 8 → Afwijkingen m.b.t. afval / ADR en vrijstellingen

 • · Deel 9 → Uitrusting van het voertuig + gebruik van ADR schriftelijke instructies. Wat te doen in geval van lekkages / incidenten?

 • · Deel 10 → Ladingzekering

 • · Deel 11 → Controles & handelingen

 • · Deel 12 → Beveiliging (bewaken & stationeren) / tunnelbeperkingen ADR

 • · Deel 13 → Speciale regels bij afvaltransport / verplichtingen vervoerders

 • · Deel 14 → Samenlading

 • · Deel 15 → Diversiteit van afval

 • · Deel 16 → Referenties en nuttige links

 • · Deel 17 → Bijlagen.

   

 • Praktijk:

  Aan de hand van praktische oefeningen worden de besproken les-topics meer in detail toegelicht.

 • Toepassing en gebruik van de benodigde vervoersdocumenten.

 • Toepassing en gebruik van verschillende verpakkingen, alsook bulk- & tankvervoer, met gelinkte signalisatie & vermeldingen.

 • Toepassing van de aangeleerde praktijken a.h.v. oefenvragen-sets, met toelichting van de juiste antwoorden.

 • Foto’s van diverse besproken afvalstromen en afvalstoffenvervoer (zowel ADR als niet-ADR).

 • Pictogrammen & etiketten m.b.t. afvalstoffen

 • (cf. CLP + ADR).

   

 • Syllabus:

  Elke deelnemer ontvangt een cursusboek bestaande uit een duidelijke powerpointpresentatie in kleur met voldoende ruimte om notities te maken, aangevuld met bijlagen-set en geldende ADR numerieke stoffenlijst.

Praktisch

Vereniging Voor Verkeersveiligheid vzw
Molenberglei 6
2627 Schelle
België

8u30 tot 16u30
275 euro per persoon exclusief 21% btw
FacebookTwitterLinkedinShare