Webinar

Werken in een meer circulaire economie: debat met Fons Leroy en Erik Paredis

Koning Boudewijnstichting
29.09.2022
Doelgroep

Zijn we klaar om te werken in en voor een meer circulaire economie? Zullen we dan behalve met materialen en energie, ook meer duurzaam omgaan met mensen, hun talenten en loopbanen? De Koning Boudewijnstichting bracht spelers samen uit de wereld van ‘de circulaire economie’ enerzijds en ‘werk & HR’ anderzijds om aan de hand van een toekomstverkenning vier plausibele scenario’s hierover te ontwikkelen. Hoewel dit werk niet meteen pasklare antwoorden biedt, toont het wel welke vragen we ons vandaag kunnen stellen over werken in een meer circulaire toekomst. Dit webinar op 29 september om 16.30 uur gaat hier dieper op in.

Programma

Tijdens het webinar worden kort de vier scenario’s geschetst, met vooral focus op het meest positieve, ‘Sustinerium’. Wat leren we daaruit? Welke stappen moeten we vandaag zetten om in ‘Sustinerium’ te geraken? En hoe kan je met de scenario's aan de slag in je eigen organisatie? Deze vragen worden tijdens het webinar voorgelegd aan twee experten:

  • Arbeidsmarktdeskundige Fons Leroy, die deelnam aan het luik over de toekomstverkenning.
  • Duurzaamheidsdeskundige Prof. Erik Paredis.

Deelnemers kunnen tijdens de Q&A hun vragen aan de sprekers voorleggen.

Praktisch
16.30 - 17.30 uur
Gratis

Inschrijven

FacebookTwitterLinkedinShare