Belgische afval- en recyclagesector steunt vraag Minister Demir om betere handhaving afvalstoffenbeleid

Brussel, 4 maart 2020 - Vlaams minister van Milieu en Justitie Zuhal Demir riep vandaag op tot meer aandacht voor de handhaving van het Vlaamse afvalstoffenbeleid. De Belgische federatie van de afval- en recyclagesector reageert alvast enthousiast op deze uitspraak. “Handhaving is cruciaal om illegale niet-vergunde handelingen op te sporen, zodat gebruikte materialen de verwerking krijgen die ze verdienen.”

Vlaams minister Demir pleitte voor meer handhaving van het Vlaamse afvalstoffenbeleid in een zaak van illegaal gedumpt afval in enkele Noord-Franse dorpjes waarbij bedrijven met vestiging in België betrokken waren. Na onderzoek door de OVAM en de Vlaamse handhavingsdiensten werd beslist om de erkenning van het afvalbedrijf Snoeys Recyclage uit Brecht in te trekken.

Om dergelijke wantoestanden in de toekomst te vermijden, vraagt de minister om een beter sluitend systeem voor de traceerbaarheid van bedrijfsafvalstromen. 

Minister Demir kan hiervoor alvast rekenen op de steun van de Belgische afval- en recyclagesector. Algemeen directeur van sectorfederatie go4circle, Stany Vaes: “De Belgische afval- en recyclagebedrijven investeren veel in hun activiteiten en capaciteiten om gebruikte materialen alle kans op een nieuw leven te geven. Op die manier willen we ook onze bijdrage leveren aan het realiseren van de circulaire ambities van de Belgische overheden. Bedrijven die hierin niet meegaan en die er dubieuze praktijken op nahouden moeten er uit. Daarom vragen we vanuit de sector al jaren dat de handhavingsdiensten hun beschikbare tijd en middelen inzetten om illegale niet-vergunde handelingen op te sporen." 

Daarnaast reikt de sector minister Demir en de bevoegde instanties de hand om samen werk te maken van een sluitend traceerbaarheidssysteem voor gebruikte materialen en een kwaliteitssysteem waaraan bedrijven binnen de sector moeten voldoen. 

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.