COVID-19: Operationele problemen in kaart gebracht

De aanpak van COVID-19 heeft een grote impact op het verkeer van goederen binnen en buiten Europa.

Het verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) heeft in kaart gebracht wat de belangrijkste operationele hinderpalen zijn waar haar leden momenteel, in COVID-19 tijden, mee te maken krijgen. 

Het gaat vooral om blokkades of lange wachttijden aan de landsgrenzen en om een tekort aan aanvoer van persoonlijk beschermingsmateriaal en medische apparatuur. 

Het VBO zal deze lijst voortdurend aanvullen en aanpassen en aan de Belgische en Europese autoriteiten overmaken. 

De laatste versie van deze lijst vind je in onderstaand document:

 

Bijkomend verzamelt het VBO ook voorbeelden van Europese wetgeving of verplichtingen die momenteel, tijdens de COVID-crisis, moeilijk of onmogelijk na te leven zijn en dus een risico op boetes met zich meebrengt. Hiervoor zal men een alternatieve manier van werken voorstellen.

Leden die nog andere probleempunten zouden ervaren, kunnen deze via de federatie overmaken.   

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.