Adviezen op 1/4/2020, 16u

COVID-19: Preventieve maatregelen: de zin en onzin

Koortsmetingen als indicatie van COVID-19?

Koortsmetingen uitvoeren op eigen personeel of op personeel van derden is een medische handeling waarvoor een werkgever niet bevoegd is. Bovendien:

  • Zijn er GDPR-gewijs restricties op medische gegevens
  • Is er negatief advies van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk
  • Geeft zulke koortsmeting mogelijk vals negatief of vals positief resultaat
Preventieve quarantaine?

Hoe omgaan met personeelsleden die symptomen vertonen (en toch werkwillend zijn) of die in direct contact geweest zijn met besmette persoon?

  • Bij symptomen van COVID-19 (na advies huisarts): ziek=ziek en dus thuis in quarantaine. 
  • Wanneer niet meer besmettelijk na einde symptomen? Terug aan ’t werk na positief advies arbeidsgeneesheer.
  • Indien mogelijk besmet via zieke collega (bijvoorbeeld bijzitter): preventieve quarantaine van 14 dagen. Evaluatie van deze termijn op advies van arbeidsgeneesheer.
FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.