Experten zetten de weg van de sector naar lagere emissies uiteen

De Denuo CO₂ roadmap: een project van de Arena Climate & Circularity

Sinds zijn oprichting heeft de Arena Climate & Circularity zich toegelegd op de CO2-uitstoot van de Belgische afval- en recyclagesector.

Het eerste project was gericht op het kwantificeren van de gerealiseerde en vermeden emissies door activiteiten van inzameling, sortering, recyclage en afvalverwerking in België. Hiervoor heeft Denuo een onderzoek laten uitvoeren door Deloitte. Naast de geschatte uitstoot formuleerde de studie ook aanbevelingen om de nog bestaande emissies in onze sector verder te verminderen. De Arena Climate & Circularity volgde de voortgang en afronding van de studie samen met Denuo en Deloitte.

Het volledige rapport van deze CO2-studie vindt u hier.

Op weg naar minder CO₂-uitstoot

Op basis van deze aanbevelingen heeft de Arena Climate & Circularity een tweede stap gezet: het opstellen van een sectorale roadmap met concrete engagementen om de uitstoot op het vlak van afvalinzameling, -sortering, -recyclage en -verwerking te verminderen. De leden van de Arena hebben hun tijd en individuele input gegeven om deze roadmap vorm te geven, die van groot belang is op sectorniveau. Dank u!

Natuurlijk stopt het werk hier niet: 2024 is een nieuw begin. Denuo zal samen met haar leden de roadmap verspreiden, bedrijven in de sector informeren over dit initiatief en een CO2-tool ontwikkelen en ter beschikking stellen aan de leden, zodat zij een (eerste) CO2-voetafdruk van hun eigen activiteiten kunnen opstellen.

Wat de roadmap juist inhoudt, waarom ook u best deelneemt en welke stappen u dient te ondernemen, ontdekt u op onze webpagina: Denuo CORoadmap.

Als u wilt deelnemen aan de Arena Climate & Circularity, aarzel dan niet om contact op te nemen met Marine Ronquetti.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.