Denuo tekent beroep aan tegen vergunning nieuwe ISVAG-oven

25 september 2020 – Op donderdag 24 september 2020 heeft Denuo beroep ingediend tegen de vergunning van de nieuwe afvalverbrandingsinstallatie van ISVAG. Volgens de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector brengt de nieuwe vergunning de eerlijke concurrentie in de sector in het gedrang. 

De Antwerpse afvalintercommunale ISVAG baat in Wilrijk een verbrandingsinstallatie uit waar jaarlijks zo’n 159.000 ton huishoudelijk restafval van Antwerpse gemeenten wordt omgezet in energie. ISVAG heeft afgelopen zomer een vergunning gekregen om een nieuwe afvalverbrandingsinstallatie te bouwen aan de Boomsesteenweg in Wilrijk met een capaciteit die oploopt tot 190.000 ton. 

Vergunning zonder marktbevraging

Tegen die vergunning is heel wat protest gekomen en ook Denuo heeft nu bezwaar ingediend. De sectorfederatie betreurt onder meer dat geen andere organisaties naast ISVAG de kans hebben gekregen om hun kandidatuur voor de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsinstallatie in te dienen. Zelfs toen uit een studie van VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) bleek dat er goedkopere alternatieven zijn voor de plannen van ISVAG, meer bepaald in de Antwerpse haven. “Er hebben zich verschillende kandidaten aangeboden op de marktbevraging van VITO en daartussen zitten voorstellen die een hoger energierendement halen én minder broeikasgassen uitstoten”, bevestigt Stany Vaes, algemeen directeur van Denuo.

Oneerlijke concurrentie

De federatie vreest bovendien de oneerlijke concurrentie die de nieuwe installatie met zich mee zal brengen. “De capaciteitsuitbreiding kan niet worden ingevuld met het huishoudelijk restafval van de deelnemende gemeenten alleen”, vertelt Vaes. “Om de volledige capaciteit te benutten, zal de nieuwe installatie ook afval van bedrijven nodig hebben, maar de verwerking van bedrijfsafval valt niet automatisch onder de bevoegdheden van een intercommunale.”

De cijfers waarop de capaciteitsuitbreiding zijn gebaseerd, zijn ook te ruim ingeschat. De berekening is gestoeld op een (te) forse Antwerpse bevolkingsgroei. “De Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten van Statistiek Vlaanderen schatten de Antwerpse bevolking tegen 2030 op 557.884 inwoners. In de berekeningen van ISVAG wordt echter uitgegaan van 704.041 inwoners”, verklaart Vaes. Het ziet er dus naar uit dat de grotere nieuwe afvalverbrandingsinstallatie een overcapaciteit zal hebben. En dat spreekt de ambitie van het Vlaams Regeerakkoord tegen waarin de Vlaamse Regering de ambitie uitsprak om de wenselijke rol van overheden in afvalverwerkingsinstallaties te evalueren “vanuit de bezorgdheid dat zij zich voldoende moeten kunnen focussen op preventie en beleid”.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.