Digitalisering transportdocumenten verhoogt transparantie en traceerbaarheid van afvaltransporten

Brussel, 15 mei 2019 – Vanmorgen lanceerde federaal minister Philippe De Backer het digitale platform ewastra. Dit gebruiksvriendelijk online platform stelt bedrijven in staat om de verplichte vrachtbrieven en identificatieformulieren voor afvaltransporten op een laagdrempelige manier te digitaliseren, wat de administratieve verplichtingen voor afvaltransporten efficiënter, transparanter en traceerbaarder maakt.

Elk afvaltransport gaat gepaard met verplichte papieren documenten (vrachtbrieven en identificatieformulieren), alsook enkele bijkomende stukken die aangeven waar de afvalstoffen vandaan komen, wie ze meeneemt en waar ze weer worden afgeleverd. Deze documenten helpen de wetgever en de ordehandhavers om de transporten correct te kunnen controleren en ook om in geval van calamiteiten de juiste maatregelen te treffen.

De huidige aanpak brengt helaas de nodige administratieve rompslomp en papierslag met zich mee. Het bedrijf moet de documenten voorbereiden, de chauffeur moet overal uitstappen en de juiste bon laten ondertekenen, er moeten dubbeltjes voor ontvangst worden achtergelaten …

Om de transparantie en de traceerbaarheid van afvaltransporten te verbeteren sloegen sectorfederaties go4circle en COBEREC de handen in elkaar met softwareontwikkelaar Pionira voor de ontwikkeling van ewastra.

 

https://www.ewastra.be/wp-content/uploads/2019/05/Philippe-De-Backer-300x225.jpg

Philippe De Backer: "Met hun digitaal platform 'ewastra' worden alle documenten die afvaltransporteurs nodig hebben, gedigitaliseerd. En dat voor elke stap in de keten: van het aanmaken van de documenten tot de ondertekening en de levering ervan. Daarmee zorgen zij zowel voor meer transparantie en traceerbaarheid als voor tijdswinst voor de bedrijven. Weg met Kafka, pure win-win. Digitalisering en administratieve vereenvoudiging zijn hefbomen om onze economie te moderniseren, te digitaliseren en zo onze economie productiever en competitiever te maken. Dat moet ook voor de volgende regering een prioriteit zijn.”

 

Ewastra (electronic waste transport and traceability system) digitaliseert niet alleen de documenten die verplicht zijn bij elk afvaltransport, het digitaliseert ook elke stap in het proces: van het aanmaken van de documenten tot de ondertekening bij levering/ontvangst (via app, tablet, boordcomputer of het online webplatform).

Bovendien biedt het platform alle betrokken partijen (transporteur, leverancier, bevoegde instanties) real-time toegang tot alle documenten (pdf) van alle afvaltransporten, en eventueel zelfs bijbehorende foto’s. Wat de transparantie en de traceerbaarheid van afvaltransporten verhoogt.

Ewastra werd door de bevoegde instanties geanalyseerd en goedgekeurd voor gebruik. Wie zijn transportdocumenten via ewastra regelt is met andere woorden perfect in orde met de Vlaamse en de Waalse wetgeving voor afvaltransporten, en met de federale regelgeving betreffende het vervoer voor rekening van derden (CMR).

 

Ewastra is een gebruiksvriendelijk online platform dat bedrijven in staat stelt om vrachtbrieven en identificatieformulieren voor afvaltransporten op een laagdrempelige manier en aan een gunstig tarief te digitaliseren. Het systeem werd specifiek voor de wereld van de afvaltransporten ontwikkeld. Het houdt dus rekening met de specifieke regels die gelden voor afvaltransporten in België.

www.ewastra.be

 

Go4circle vzw is de bedrijfsfederatie voor privaatrechtelijke bedrijven die de circulaire economie centraal plaatsen in hun werking. Ze vertegenwoordigt 220 bedrijven die actief zijn in afvalbeheer en in de productie of het gebruik van nieuwe materialen. Deze bedrijven stellen samen ongeveer 8000 mensen tewerk en realiseren een jaarlijkse omzet van 2,8 miljard euro.

www.go4circle.be

 

COBEREC is de overkoepelende Belgische patronale beroepsvereniging die de sector van bedrijven die actief zijn in de recuperatie en recyclage van ferro- en non-ferrometalen, papier en karton, textiel en kunststoffen vertegenwoordigt.

www.coberec.be

 

Pionira NV biedt via Xynaps onderscheidende en innovatieve nationale en internationale oplossingen voor transport en logistiek, gericht op het verbeteren van de productiviteit en efficiëntie in de logistieke administratieve processen. Een generieke oplossing voor het digitaal ondertekenen van documenten.

www.pionira.be

 

Stora Enso Langerbrugge te Gent produceert jaarlijks 540.000 ton gerecycleerd kranten- en magazinepapier op basis van 100% Paper for Recycling, papierafval. De papierfabriek exploiteert ook twee kwalitatieve bio-warmtekrachtkoppeling energiecentrales die voorzien in alle nodige processtoom en in meer dan 70% van de elektriciteitsbehoefte. Sinds de herfst van 2016 stuurt Stora Enso Langerbrugge via een ondergronds warmtenet groene energie naar Volvo Car Gent. De papierfabriek van Gent zette in 2018 verder in op additionele hernieuwbare energie door de bouw van drie windturbines op haar site.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.