CO₂ Roadmap

Drie goede redenen om u te engageren voor minder CO₂-emissies

  1. Voldoe aan of anticipeer op klimaatverplichtingen: verschillende regelgevingen hebben een directe impact op bedrijven. Het is hoog tijd om de verschillende verplichtingen te begrijpen en hun impact op nationale/regionale wetgeving:
    • Ten eerste zijn er regelgevingen over het verminderen van de uitstoot van zwaar vervuilende sectoren via het ETS-systeem (Emission Trading System) en voor sectoren die niet onder het ETS-systeem vallen. Deze tweede wetgeving heet Effort Sharing Regulation (ESR) en omvat de afvalsector. België heeft zichzelf een doel gesteld van -47% tegen 2030 ten opzichte van 2005.

    • Daarnaast zijn sommige bedrijven al verplicht om extra-financiële rapportages te maken over de duurzaamheid van hun activiteiten via de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit is zeer complex en uitgebreid wat betreft rapportage. De roadmap van Denuo richt zich alleen op het milieuaspect (CO₂), maar deze richtlijn verdient aandacht in verdere sectorale ontwikkelingen.

    • Tot slot is de mobiliteitstransitie een belangrijke aandachtspunt. De richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen vereist de integratie van duurzaamheidscriteria in overheidsaanbestedingen

  2. Blijf competitief: elk bedrijf heeft hier direct en indirect mee te maken. Toch hebben de verplichtingen van sommigen gevolgen voor alle spelers in de sector en langs de hele waardeketen. Je klanten of zakenpartners ontwikkelen circulair beleid dat een impact heeft op hun commerciële strategie. Het is van cruciaal belang om deze vereisten te anticiperen door uw eigen koolstofvoetafdruk te berekenen. 
  3. Versterk uw imago als circulaire leider: de recyclingsector wordt erkend als essentieel voor de circulaire economie. Profiteer van deze kans om uw imago te versterken door u nu al te verbinden tot het verminderen van uw emissies. Bovendien, werken op sectorniveau zal helpen sneller vooruitgang te boeken op dit traject. Denuo staat klaar om haar leden te ondersteunen en te begeleiden met infosessies, tools en sectoriele ervaring te delen. 
FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.