Go4circle blikt terug op 2019

2019 was een verkiezingsjaar. Als federatie van de Belgische afval- en recyclagesector heeft go4circle hard gewerkt om een aantal voor onze sector cruciale punten op de radar van de nieuwe regeringsploegen te krijgen. Met succes, want de drie Belgische gewestregeringen hebben stuk voor stuk in hun regeerakkoorden (opnieuw) hun circulaire ambities getoond. Daarnaast heeft de federatie vorig jaar ook concrete resultaten geboekt in enkele strategische domeinen. Je ontdekt ze in onderstaand jaaroverzicht 2019.

Jaaroverzicht go4circle 2019
FacebookTwitterLinkedin