Go4circle ondertekent een historisch compromis in Wallonië

Een nu gewaarborgd evenwicht in de regels op de afvalmarkt

Go4circle, COPIDEC (federatie van Waalse intercommunales) en UVCW (Unie van Waalse Steden en Gemeenten) hebben de 'strijdbijl' begraven.  Sinds enkele jaren was er regelmatig spanning:

  • Omdat privéoperatoren huishoudelijk afval inzamelen (en dat openbare afvalinzamelaars het risico liepen enkel nog de moeilijkste afvalproducenten, met bijgevolg hogere kosten, te bedienen).
  • Omdat de intercommunales commerciële diensten aan bedrijven aanbieden (met het risico van kruissubsidiëring, zoals in Brussel, en dus van oneerlijke concurrentie).

Na twee jaar discussie zijn de organisaties tot een compromistekst gekomen waarin de rol van iedereen en de wijze waarop zij op hun respectieve markten actief mogen zijn, worden verduidelijkt.

Het compromis werd op 13 februari 2020 ondertekend tijdens het Salon des Mandataires  Het doel is nu om de Waalse regering/het Waals Parlement wetteksten voor te stellen die de verdedigde opties ondersteunen. Er is ook een opvolgingscommissie opgericht.

FacebookTwitterLinkedin