Hergebruik van kleding heeft 70 keer minder impact op het milieu dan nieuwe kleding

24 januari 2023, Brussel - EuRIC, de Europese federatie van bedrijven die actief zijn in het hergebruiken en recycleren van textiel, publiceerde onlangs de resultaten van een levenscyclusanalyse (LCA) van textiel. Wat blijkt: hergebruik van textiel levert een aanzienlijke CO2- en waterbesparing op in vergelijking met de productie van nieuwe kleding. Het milieueffect van hergebruik van textiel ligt maar liefst 70 keer lager, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de wereldwijde export voor hergebruik, inclusief transportemissies. 

Besparing in waterverbruik en CO2-uitstoot

De studie berekende dat elk hergebruikt kledingstuk van hoge/middelmatige kwaliteit maar liefst 3 kg CO2 bespaart. Bovendien vraagt hergebruik slechts 0,01% van het waterverbruik dat gepaard gaat met de productie van nieuwe kleding. 

Deze resultaten bevestigen de toppositie die hergebruik heeft binnen de afvalhiërarchie. Al heeft recyclage ook zijn voordelen, zeker als het aankomt op kleding van lage kwaliteit, die meestal volledig uit polyester bestaat. 

“Deze studie onderstreept de milieuvoordelen van een wereldwijde markt voor hergebruik en recyclage van textiel om de toenemende hoeveelheden kwalitatief slechte en niet-herbruikbare kleding aan te pakken," licht Stany Vaes, Algemeen directeur van Denuo, Belgisch lid van EuRIC, toe. 

Sorteren, sorteren, sorteren

Helaas belandt ongeveer 62% van de gebruikte kleding en textiel bij het huishoudelijk afval, wat betekent dat waardevol textiel waarschijnlijk wordt verbrand of gestort. Om dit te voorkomen, lanceerde de EU enkele maanden geleden haar strategie voor duurzaam textiel en verplichtte ze de lidstaten om tegen 2025 te beginnen met de gescheiden inzameling van textiel.

Nood aan innovatie en investeringen

De studie bevat ook aanbevelingen voor beleidsmakers en roept op tot initiatieven die investeringen in moderne textielrecyclage-installaties wereldwijd versnellen. Met name innovatie op het gebied van vezel-tot-vezel-recyclage zal van essentieel belang zijn om textielvezels in de kringloop te houden, aangezien de hoeveelheden niet-herbruikbare kleding drastisch blijven toenemen. 

De studie wijst ook op het belang van ecodesign om de levensduur van kledingstukken te verlengen voordat deze gerecycleerd dienen te worden, en op regels die een gedetailleerde sortering van textiel van hoge en gemiddelde kwaliteit en textiel van lage kwaliteit opleggen. 

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.