Het Belang van Limburg brengt de impact van de coronacrisis op de recyclagesector onder de aandacht

De coronacrisis heeft een aanzienlijke impact gehad op de recyclagesector. Vooral de textielrecuperatie en kunststofrecyclage krijgen het zwaar te verduren.

Het Belang van Limburg focuste in haar editie van zaterdag 18 juli 2020 specifiek in op de problematiek rond kunststofrecyclage en liet daarin onder meer Denuo en twee leden (Van Werven en Eco-Oh!) aan het woord. In het artikel komen de oplopende stocks aan bod, alsook de vraag aan Europa om maatregelen te nemen die het huidige concurrentiële (prijs)nadeel tussen virgin plastics en gerecycleerde kunststoffen kunnen wegwerken.

Abonnees van Het Belang van Limburg lezen het artikel van 18 juli 2020 via deze link.

FacebookTwitterLinkedin