Industrie 4.0

De circulaire economie versneld invoeren via de digitale transitie

De Waalse regering heeft op 28 oktober besloten om de circulaire economie versneld in te voeren via de digitale transitie, via het Digitaal Agentschap.

Minister Willy Borsus: "Digitale technologie moet een bondgenoot zijn in circulaire projecten binnen onze bedrijven en industrieën. Digitaal en circulair zijn steeds meer met elkaar verbonden en kunnen vectoren zijn van een milieuvriendelijke economische ontwikkeling". 

Het doel van de projectoproep is productiebedrijven helpen hun concurrentievermogen op korte en middellange termijn te verbeteren. Zij zal bijzondere aandacht besteden aan projecten die sleuteltechnologieën omvatten (artificiële intelligentie, internet of things, enz.) om zich te onderscheiden van andere Europese regio's (sectorale en technologische niche-expertise).

Voorbeelden van acties
  • Nieuwe tools en projecten ontwikkelen met betrekking tot de componenten van de circulaire economie (ecodesign, remanufacturing, industriële symbiose, economie van de functionaliteit, recyclage, enz.).

  • Innovatieve proefprojecten opzetten rond circulaire vaardigheden en organisatiedynamieken in bedrijven die circulariteit in de praktijk brengen.  

  • Gedetailleerde kaarten van de expertise in industrie 4.0 ontwikkelen in verband met de circulaire economie voor bepaalde onderzoeksactoren (geaccrediteerde onderzoekscentra en universiteiten).  

  • Technologische fiches ontwikkelen met concrete voorbeelden van Waalse toepassingen om het gebruik van sleuteltechnologieën in verband met circulariteit te bevorderen. 

Betrokken sectoren

Evenals bij de andere oproepen voor "Industrie van de toekomst" moeten de ingediende projecten specifiek betrekking hebben op industrieën die actief zijn in de sectoren levensmiddelen, textiel, hout, papier en karton, chemie, glas, cement, kalk, metallurgie en staal, de vervaardiging van elektronica, motoren en elektrische apparatuur, meubilair, enz. 

Deze oproep tot het indienen van projecten vormt een aanvulling op de oproep tot het indienen van projecten "Industrie van de toekomst". Beide streven ernaar om samen tussen 7 en 10% van de doelstellingen van Ambitions Industrie du futur te verwezenlijken. 

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.