Klacht ingediend bij Europese Commissie over illegale staatssteun Agentschap Net Brussel

Brussel, 6 mei 2019 – Een jaar geleden (4 mei 2018) heeft de Brusselse Rechtbank van Eerste Aanleg het Agentschap Net Brussel (ANB) veroordeeld voor illegale staatssteun. 365 dagen later blijkt er op het terrein nog steeds niets veranderd te zijn. Daarom hebben de private afvalbedrijven via hun federatie op 3 mei 2019 opnieuw een klacht ingediend, ditmaal bij de Europese Commissie. “We betreuren dat we deze stap hebben moeten zetten, maar we willen absoluut dat de situatie wordt aangepakt.”

Stany Vaes, Algemeen Directeur van go4circle, de federatie van private afvalbedrijven en auteur van de nieuwe klacht, legt het probleem uit: “Het Agentschap Net Brussel maakt geen duidelijk onderscheid tussen haar opdracht van openbare dienstverlening inzake huishoudelijk afval en haar commerciële activiteiten voor bedrijfsafval. Bovendien geniet het ANB van kruissubsidies voor haar commerciële activiteiten.”

10 jaar en nog steeds niets

Ondanks (1) het alarmsignaal van het Rekenhof in 1996, (2) de wettelijke verplichting om sinds 2011 een analytische boekhouding te houden, en (3) de vonnissen van 2016 en 2018, is er nog steeds geen transparantie omtrent de financiering van die commerciële activiteiten. “Erger nog, we wachten al een jaar op de Brusselse Regering om de beslissing van de Brusselse Rechtbank van Eerste Aanleg na te leven en de goedkeuring van de Europese Commissie te krijgen om de dotatie van het ANB te blijven verder zetten, rekening houdend met de regels rond staatssteun”, aldus Stany Vaes. “We kunnen alleen maar vaststellen dat er nog steeds niets is gebeurd. Daarom kunnen we niet anders dan zelf Europa inlichten.”

De Europese Commissie beslist

De Commissie zal de financiering van het ANB en vooral het gebruik van de dotatie voor commerciële doeleinden onderzoeken.

Het ANB ontvangt elk jaar steeds meer dotatie – het bedrag is opgelopen tot meer dan 170 miljoen euro, wat een stijging is van 244% ten opzichte van de eerste dotatie die ooit werd toegekend – die enkel mag gebruikt worden om haar missie van openbare dienstverlening te financieren: de inzameling van huishoudelijk afval en het reinigen van de straten. Maar het ANB is daarnaast ook een belangrijke commerciële speler die bijna 19.000 commerciële contracten heeft lopen. Dat maakt van het Agentschap een dominante speler op de Brusselse afvalmarkt, met een dubbele pet die al in 2016 door het Grondwettelijk Hof werd aangevochten.

Eerlijke concurrentie

“Het is nooit onze bedoeling geweest om de openbare dienstverlening van het ANB in vraag te stellen, wel om de eerlijke concurrentie op de Brusselse commerciële afvalmarkt te verzekeren”, voegt Stany Vaes toe. Er zijn al meerdere keren signalen uitgestuurd door het Rekenhof, de parlementsleden en de private ondernemers. Het is de verantwoordelijkheid van het ANB en de Brusselse overheid om de regels te respecteren en een eerlijke concurrentie te garanderen.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.