Als Advisor bij Denuo zorgt Aarnout ervoor dat beloftes en beleid worden omgezet in bindende regels en dat materialen vrij kunnen circuleren.

Dossiers
Waste Shipments Regulation, EVOA, Bazel-conventie
Vlaams Materialendecreet - Vlarema
Brusselse dossiers - SPOC Brusselse overheid
Vlaamse dossiers - SPOC Vlaamse beleidsmakers
Productbeleid, Eco-design & Recycled content
End of Waste
Milieuheffingen
PFAS
Externe vertegenwoordigingen
VBO: Platform Circulaire Economie & Platform Europees Milieubeleid
Leefmilieu Brussel: Comité de pilotage stratégique PGRD/HABP
Brussels Gewest: Platform Leefmilieu Brussel/kabinet/Denuo
VOKA: Stuurgroep Milieu & Stuurgroep Ruimte (plaatsvervanger Directiecomité Vlaams Werkgeversplatform)
Vlaanderen Circulair: Hefboom Beleidsinstrumenten